Kezdőlap Kecskemét Felszentelték „Az örök élet kenyerét”

Felszentelték „Az örök élet kenyerét”

Egy frissen felállított Krisztus-keresztre lehetnek figyelmesek, egyúttal gyönyörködhetnek Balanyi Károly Ferenczy-díjas grafikus- és zománcművész műalkotásában a Wojtyla Barátság Központ előtti tér környékén járók-kelők. A felszentelési ünnepségre november 3-án, péntek délelőtt került sor. A keresztet Mons. Pintér Gábor Belorusszia pápai nunciusa részesítette papi áldásban. (Fotók: Mátyus István)

Az előkészítési, kivitelezési munkálatokat Farkas P. József, a belvárosi népkonyha alapító-igazgatója szervezte. A szükséges engedélyek birtokában október elején megkezdték a betonalap kialakítását, melyet hónap végén a talapzat felállítása követett. November 2-án pedig már teljes pompájában állott „Az örök élet kenyere”. Egynyári virágok és tujafák is helyet kaptak a téren a Juniperus Parkerdészetnek köszönhetően.

„Arra születtem és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról…” – mondja Jézus a kereszt árnyékában vallatóinak, rágalmazóinak. Molnár Zoltán intézményvezető e szavakkal köszöntötte a rendezvényre érkezetteket. Köztük Mons. Pintér Gábor püspök atyát, címzetes érseket, Belorusszia pápai nagykövetét; dr. Finta József atyát, érseki helynököt, a kecskeméti főplébánia plébánosát; Mák Kornélt, Kecskemét város alpolgármesterét; Balanyi Károlyt, a kereszt alkotóját, Kovács Lajost, az Autó Universál Kft. ügyvezetőjét, a szakrális emlék finanszírozóját; Pintér Józsefnét, a Wojtyla Ház Seniorátusának  elnökét, a Wojtyla Barátság Központ alapító-támogatóját; Gáspár Illést, a Gemino Kft. ügyvezetőjét; Gulyás Jánost, a Bács-Zöldért Zrt. kereskedelmi igazgatóját, a népjóléti szervezet egyik patrónusát.

Az Aurin Leánykar több ízben kórusműveket adott elő Durányik László karnagy vezényletével.

Elsőként Mák Kornél lépett a mikrofonhoz: – Amíg Európában leveszik a keresztet, hál’ Istennek mi itt Magyarországon felállítjuk őket. Arra vagyunk büszkék Kecskeméten, hogy élnek itt olyan emberek, akik számára fontos az új értékek létrehozása. Farkas P. József is közéjük tartozik a maga keresztállító-mentő küldetésével – hangoztatta az alpolgármester.

– A kenyér Krisztus jelképe, aki önmagát adta áldozatul. Ha a keresztre vagy kenyérre tekintünk, akkor arra az áldozatra gondolunk, amivé nekünk is kell lennünk: szeretetben odaajándékozni magunkat másoknak, másokért. Jézus és minden korok igazi keresztényei ezt tették. Ezt jelképezi a kereszt és a kenyér is – fogalmazott dr. Finta József.

– Ez a kereszt egész életünket magában foglalja: testi és lelki szükségleteinket, és Krisztus az, aki felel testi-lelki éhségünkre egyaránt. Isten előtt mindannyian koldusok, hajléktalanok vagyunk. Akiknek adatott, a Jóistentől kapták, így kötelességünk, hogy segítsük azokat, akiknek kevesebb jutott vagy éppen semmilyük sincs. Számomra ez a kereszt üzenete – jelentette ki egyebek mellett az Apostoli Szentszék diplomatája, majd felszentelte „Az örök élet kenyerét”.

A keresztállítás kapcsán Farkas P. József öt évvel ezelőtti súlyos betegségére emlékeztetett. – Amikor humán dimenzióból tekintve reménytelen állapotban voltam, találkoztam Jézussal. Kértem Tőle, hogy ne küldjön vissza az emberi életbe, mert olyan jó itt lenni Vele. nem akarok visszamenni. Ő azonban azt válaszolta, hogy sajnos még vissza kell jönnöm. A Wojtyla Házban azóta folyamatosan csodák történnek. Ez a kereszt egyben kifejezi sorsközösségünk Krisztus iránti hűségét, jelenét, jövőjét. Mi egyszer eltűnünk, de a Wojtyla-kezdeményezést utódaink tovább fogják éltetni a szegények javára.

Jézus kétezer éve tanúskodik a keresztfán, és hirdeti: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, mert a lelket nem tudják megölni. És tanúskodik az igazságról, mert „az igazság szabaddá tesz”. Jézus igazsága maga a szeretet. A megkülönböztetés nélküli! Szeretet, mely nem ismeri az ellenség fogalmát, szeretet, amely ugyan kimondhatatlanul gyűlöli a bűnt, de mérhetetlenül szereti, félti, megmenteni, megtérésre ébreszteni szeretné a bűnös embert. A farizeust éppúgy, mint a barátot; a vámost, az utcanőt, a házasságtörőt, a leprást és az árulót éppúgy, mint az ártatlan kisgyermeket. A kereszt mondanivalója ennyi: Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! – hangzott el továbbá a mikrofon előtt.

Az emelkedett hangulatú szabadtéri ünnepséget a népkonyha étkezdéjében ebédosztás követte, mely Varga László, a Menza Food Hírös Kft. ügyvezetője felajánlásával jöhetett létre. A menüt – százhúsz adag töltött csirkecombot és rizibizit, valamint kenyeret, süteményt, narancsot – a pápai nuncius szolgálta fel.