Kezdőlap Események Amikor az elképzelések valósággá válnak

Amikor az elképzelések valósággá válnak

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács február 14-én tartotta ez évi első ülését a Megyeháza épületében.

Az ülést Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. Beszédében
kitért arra, hogy a Tanács tagjait alkotó megyék egyedülálló módon, a saját térségük határain is túltekintve, egymással összehangoltan készítették el a tavalyi év végén klímastratégiájukat. Az ehhez szükséges koordinatív munkát a Tanács látta el. Ezt követően Szőke Norbert stratégia koordinátor beszélt többek között a tavalyi év decemberében, a Nemzetgazdasági Minisztérium felé benyújtott támogatási kérelemről és arról a szakmai párbeszédről, mely megkezdődött a minisztériumi és a megyei kollégák között. A támogatás lehetőséget ad egy természetközeli szennyvíztisztítási mintaprojekt megvalósítására. Ennek keretében a bugacpusztaházi IKSZT épületének szennyvízelvezetési rendszerét fejlesztik egy olyan mintateleppé, amely alkalmas arra, hogy a lakosság, a cégek és a szakmai szervezetek számára bemutassa azt a „jó gyakorlat”-ot, amely biológiai megoldásokat alkalmaz a használt víz tisztítására. Ennek üzemeltetése nem igényel majd nagy szakmai gyakorlatot, nincs energia- és vegyszer igénye, nem kell állandó felügyelet alatt tartani, valamint alkalmazkodik a szezonális ingadozásokhoz. Kiválóan alkalmazható olyan területeken, ahol a közüzemi
csatornahálózat nem elérhető vagy gazdaságosan nem kiépíthető, alacsony a népsűrűség, tehát a tanyás térségek számára is kifejezetten kedvező. A fejlesztés megyénkben egyedülálló, de országosan is ritkaságnak számít. Az elképzelések szerint tervek hosszú sora fog valósággá válni.

A tanácskozáson elhangzott az is, hogy a Homokhátság területén végbemenő, klímaváltozás okozta káros hatások ellensúlyozására fejlesztési megoldásokat kívánnak keresni, melyről az Országos Vízügyi Főigazgatósággal folynak olyan egyeztetések, amelyek képessé teszik a térséget a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásra.

A Homokhátság keleti és nyugati mintaterületein tervezett fejlesztések megfelelőek az
alkalmazkodás elősegítéséhez és a tervezett ökológiai és vízháztartásbeli hatások eléréséhez.

Kitértek továbbá a használt-szennyvizek mennyiségi felmérésének fontosságára térségünkben, hiszen a kommunális szennyvizek mértéke becsülhető, de pontos adat nem áll rendelkezésre. A kommunális szennyvizek tisztításán túl, az egyéb használtvizek és a csapadékvizek is jó hatásfokkal tisztíthatók természet közeli módszerekkel, majd a tisztított vizek talajba szikkasztás révén táplálják a száraz, vízhiányos területet, továbbá kiemelték a komplett ökológia vízgazdálkodás fontosságát. A Térségi Fejlesztési Tanács legfőbb feladatának érzi a tagjait alkotó megyei önkormányzatok számára a Homokhátság természeti, gazdasági fejlődésére jelentőséggel bíró projektjeinek előkészítését, a fejlesztési tevékenységek koordinálását.

2018.02.14.