Kezdőlap Események A tehetség benned rejlik!

A tehetség benned rejlik!

A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Térben nem csak erőnléti és technikai edzések zajlanak, illetve asztalitenisz-oktatás folyik, de tavaly óta a fiatal tehetségek lelki-mentális felkészítését célzó program is fut.

Az élet minden területén, így a sportban is kiemelten fontos, hogy ne csak testünk, de lelkünk egészségére is odafigyeljünk. Folyamatosan fejlesszük szellemi képességeinket, minimalizáljuk a minket érő stressz és feszültség negatív hatásait, egészséges önbizalmat alakítsunk ki, és erősítsük társas készségeinket. Ezekre a fő területekre koncentrál a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér legújabb programja is, mely a „A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása” című pályázaton belül, neves szakemberek bevonásával valósul meg.

Jelenleg 10, a sport különféle területein tehetséges gyermek bevonásával zajlik a fejlesztő program. A fiatalok hétről hétre, játékos formában, szinte észrevétlenül vértezik fel magukat különféle lelki, szellemi készségekkel, amelyek nem csak a sportpályán, de az élet bármely területén segíthetik majd boldogulásukat. A heti rendszerességű foglalkozások között a legkülönfélébb területekről érkező szakemberek támogatják a gyermekeket:

  • Gyimesi András vezetésével társasjáték-délután
  • Nagy Klára irányítása alatt labdás ügyességfejlesztő foglalkozás
  • Jeddi Ágost útmutatásával zsonglőrfoglalkozások
  • Szilágyi Áronnal zenés fejlesztő
  • Bánsági Elza pszichológussal autogén-tréning
  • Ujhidyné Kelemen Erika vezényletével szociális kommunikáció-fejlesztő program

A programok fontosságáról, fejlesztő hatásairól, felépítéséről az említett szakértők maguk meséltek:

Leskowsky Hangszergyűjtemény szakemberei:

Magyarország legnagyobb nyilvános hangszergyűjteményében dolgozó szakemberek naponta azon fáradoznak, hogy közelebb hozzák az emberekhez a zenét. Rendszeresen tartanak interaktív zenés délutánokat hangszerkészítést, közös zenélést (elsősorban fiatalok számára).

„Ezek a foglalkozások általában nagyon oldott, kötetlen hangvételűek, a megszokott múzeumi légkörtől teljesen eltérőek. Sok hangszert kipróbáltatunk a gyerekekkel, olyanokat, amik könnyen megszólaltathatók, és pár pillanatig kicsit a “rivaldafényben” érezhetik magukat. A biztonságos légkör, egymás elismerése, a játékosság és a zene varázsa segíti a fiatalokat abban, hogy felszabadulhassanak, és akár egy új oldalukat is megmutathassák a társaik, a világ felé. A programok végén a jutalom, a taps természetesen soha nem marad el, itt mindenki ügyes valamiben, amit talán magáról sem gondolt, vagy mások nem néztek ki belőle. Ez az élmény a résztvevő gyermek számára önbizalom-növelő, oldja az esetleges szorongásokat. Mindenképpen kiemelném még a látókör tágulását is: olyan hangszereket látnak, amikkel még soha nem találkoztak és a hozzájuk kapcsolódó érdekes történetek, helyszínek felkelthetik az érdeklődésüket esetleg más kultúrák iránt is.”

– Szilágyiné Madla Anett

Bánsági Elza:

Elsősorban gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó pszichológus szakember, 7. éve tart rendszeresen pszichodráma foglalkozásokat, relaxációs gyakorlatok, valamint autogén tréningeket.

„Az autogén tréning az egyik legjobban megalapozott, legtöbbet kutatott relaxációs módszer, amely erősíti a test természetes, öngyógyító mechanizmusait azáltal, hogy olyan erőforrásokat szabadít fel, melyeket eddig a stresszreakció mozgósítására összpontosított a szervezet.”

Gyimesi András:

A Magyar Társasjátékos Egyesület egyik alapítója, célja, hogy mindenkihez közel hozza a társas-, logikai és memóriajátékokat. Több száz darabos játékgyűjteménye széles palettáját kínálja a különféle fejlesztő játékoknak.

„”Minden fejben dől el” – nyilatkozta már számtalan sportoló szerte a világban. E szellemi frissesség elérésében fontos szerepe van a mai modern társasjátékoknak. Kitartás, stratégiaalkotás, logika, kommunikáció, blöff – e készségek több sportban hasznosak, sőt elengedhetetlenek, az egyes társasjátékok segítségével pedig játszva elsajátíthatók. És mindeközben még könnyed, szórakoztató időtöltés is a játék.”

 Ujhidyné Kelemen Erika:

Több területen jártas, tapasztalt fejlesztő-gyógypedagógus.

„A gyerekek kognitív képességeinek megismeréséhez a program kezdetekor szükséges volt a következő képességterületek vizsgálatára: vizuális emlékezet, verbális emlékezet, történet emlékezet, rajzvizsgálat. A vizsgálat eredményeit ismertettem a programban résztvevő szakemberekkel segítségnyújtási célzattal, hogy e képességterületek fejlesztését célzottan végezzék.

A Szociális kommunikációs fejlesztő program során alapvető célom:

  • A játékos feladatokon keresztül fejlődjenek a szociális kompetenciák és kommunikációs készségek.
  • Csoportos játék elfogadására képesek legyenek úgy, hogy közben figyelnek a társaikra, a viselkedési- és játékszabályokat betartva, elfogadva.
  • Különböző verbális és nonverbális instrukciókat képesek legyenek követni. Tudjanak együttműködni, segítséget nyújtani egymásnak, mások előtt képesek legyenek szerepet vállalni.
  • A foglalkozás végén véleményük elmondásával fejlődjön kifejezőkészségük, kommunikációjuk. Érzéseik, gondolataik, a saját és társak tevékenységének megfigyelése és teljesítményeinek értékelésével, megfogalmazásával önértékelésük, önismeretük, önbizalmuk fejlődjön.”

 

Nagy Klára:

Több évtizedes tapasztalattal rendelkező testnevelő, fejlesztő tanár.

„A labdás ügyességfejlesztő foglalkozás a gyerekek képességeinek – és készségeinek komplex fejlesztésére irányul, játékos formában. Az idegrendszer a mozgáson keresztül fejlődik, már a születés előtti és a születés kezdeti pillanatától. Ennek egyik legkedveltebb eszköze a gyerekek körében a labda, amely játékosan, sokrétűen, mégis észrevétlenül fejleszti a gyermekek képességeit. Segít leküzdeni a tanulási nehézségeket (diszlexia, diszgráfia…), segíti a mozgás összehangoltságát, a mozgáskoordináció fejlesztését. Erősíti a jobb és bal agyfélteke összehangoltságát. A labdás és más mozgásos játékokkal viszonylag rövid idő alatt teljesítménynövekedést lehet elérni napi 20-30 percnyi időráfordítással.

A program jótékonyan hat a finom mozgások pontatlanságának kiküszöbölésére, a szem-kéz koordinációra, figyelemzavarra, térorientáció-dominancia kialakítására, vagy erősítésére, a nagymozgások fejlesztésére, illetve hatással van a viselkedés és magatartás zavaraira.”

Jeddi Ágost:

A legtöbb zsonglőreszköz (virágbot, poi, zsonglőrlabda, diabolo stb.) használatát illetően már évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és az országban elsőként – a Szegedi Tudományegyetem szakembereinek közreműködésével – kidolgozta a fejlesztő zsonglőrfoglalkozást, melyet évek óta eredményesen alkalmaznak különböző korosztályokban.

„A különleges mozgásforma a gyerekek logikai, gondolkodási és motorikus képességeinek fejlesztésére irányul. Célunk elsősorban a tanulási hatékonyság fokozása, a kudarcélmények és stressz-hatások oldása, a sikerorientáció kialakulásának segítése, mégpedig a zsonglőreszközök segítségével egy különleges, játékos formában.”