Kezdőlap Kultúra Honismeret Napja Kecskemét

Honismeret Napja Kecskemét

A Honismeret Napja alkalmából Bél Mátyásról is megemlékeztek a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület tagjai.

Bél Mátyás a 18. század kiemelkedő polihisztora, lelkész, történetíró és földrajztudós volt. Munkássága megkerülhetetlen a helytörténeti kutatók számára. Születésének évfordulóján, )1684. március 24.) van a Honismeret Napja, amelyet Magyarországon és a határon túli területeken is számon tartanak.

Székelyné Kőrösi Ilona egyesületi elnök történész emlékeztetett arra, hogy Bél Mátyás kiadott írásain túl közel tízezer oldalnyi kéziratot hagyott az utókorra. Ezek tanulmányozása és kiadása csak azért haladt lassan, mert latin nyelven írt. Egyik legismertebb  munkája  a szűkebb hazánk történeti-földrajzi leírását is tartalmazó NOTITIA NOVAE HISTORICO GEOGRAPHICA DIVISA… című latin nyelvű országleírás. Ennek részleteit 1982-ben a Bács-Kiskun Megyei Levéltár jelentette meg Szőts Rudolf fordításában. Ebben olvasható Kecskemét mezőváros és a kecskeméti járás falvainak jellemzése is.