Kezdőlap Kecskemét A jelen lépései a jövő értékeivé válnak

A jelen lépései a jövő értékeivé válnak

TOP FEJLESZTÉSEK KECSKEMÉTI JÁRÁS

Példaértékű együttműködés mentén valósulnak meg a Területi- és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében azok a projektek, amelyek sok esetben, akár évtizedek óta várattak magukra. A Kecskeméti járás tekintetében is számos település kapott lehetőséget a fejlődésre, megannyi projekt indult útjára a tavalyi és az idei évben egyaránt.

Bács-Kiskun megye egészét átfogó beruházások indultak meg szerte a térségünkben, melyek során a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a híd szerepét látja el a pályázatok koordinálásával, szakmai előkészítésével és megvalósításával, hogy az itt élők életminősége, gazdaságának fejlődése hosszútávon stabil háttere lehessen a térség népességmegtartó képességének.

A jelenleg folyamatban lévő, 2014-2020- as pályázati ciklusban, a megye szinte egésze meg tud újulni.

A Kecskeméti járás tekintetében több mint 5,3 milliárd forintnyi támogatásra pályáztak sikerrel ezidáig. Többek között napközi otthonos bölcsőde és óvoda kerül felújításra 150 millió forintnyi támogatásból Lajosmizsén. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű óvoda megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják majd.

Kerekegyházán iparterület fejlesztése valósul meg közel 430 millió forintból. A projekt keretében Kerekegyháza iparterületén a meglévő alapinfrastruktúra kerül fejlesztésre a szükséges mértékben, mely biztosítja a későbbiekben betelepülő vállalkozások igényeinek kielégítését, meghagyva a lehetőséget hogy az iparterület hátsó szekciójában lévő nagyobb terület egyben is betelepíthető legyen.

Ezenkívül a Kecskeméti járásban számos olyan projekt valósul meg, amely többek között környezetvédelmet, közlekedést, energetikát, egészségügyi és szociális ellátást, város rehabilitációt, valamint közösségi és infrastrukturális fejlesztést céloz meg.

A térség teljes területére kiterjedő fejlesztések, a gazdaság egészét támogató intézkedések fontos szerepet játszanak a lakosság életszínvonalának emelésében, a vállalkozói környezet fejlesztésében, a helyben való boldogulás biztosításában. Ezen lehetőségek, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy megyénkben legyen jelene és jövője minden itt élőnek.