Kezdőlap Kecskemét Költészet napi Nagy Versmondás Kecskeméten

Költészet napi Nagy Versmondás Kecskeméten

Zalán Tibor: Kócszakállú Hegedős

Kócszakállú Hegedős,
Hová visz a lábad?
Déli szélben,
Barna éjjel
Bámulok utánad.

Kócszakállú Hegedős,
Merre dalolsz éppen?
Hegedűszót,
Csimpolyaszót
Hallgatok az éjben.

Kócszakállú Hegedős,
Csituljon a lárma!
Aki zenész,
Annál az ész,
Az vihet a táncba.

Kócszakállú Hegedős,
Énekelnék véled.
Tengerekről,
Nagy vizekről
Várom visszatérted

 

Weöres Sándor: Kecskeméti piacon

Kecskeméti piacon
almát árul hét asszony.
Egyiké piros,
másiké csikos,
harmadiké cirmos,
negyediké pettyes,
ötödiké zöld, de édes,
hatodiké sem közönséges,
hetediké olyan fajta
aranyalma,
hogy aki azt megeszi,
lányságát vagy legénységét
már nem soká élvezi.

 

Petőfi Sándor: JÖVENDÖLÉS / részletek

Égig röpűlt a bűvös ének,
Lehozta a hír csillagát,
És a költőnek, súgarából
Font homlokára koronát.
.
.
.
"Anyám, az álmok nem hazudnak;
Takarjon bár a szemfödél:
Dicső neve költő-fiadnak,
Anyám, soká, örökkön él."

Kecskemét, 1843. (március 5-e előtt)

 

Petőfi Sándor: A NAPHOZ

Panaszom van kelmed ellen,
Hallja kend, nap uram!
Mi dolog az, sugarával
Bánni olyan fukaran?

Elballag kelmed fölöttem
Minden istenadta nap,
Kis szobám kelmedtől mégis
Egy sziporka fényt se kap.

Oly sötét van benne, mint a…
Majd kimondtam, hogy mibe';
Legyen egy kis embersége,
S nézzen kelmed néha be.

Hiszen azt, hogy versirás a
Mesterségem, tudja tán,
Azt is tudja, ily esetben
Nem lehet pompás szobám;

Hogyne tudná, 'sz hajdanában
Kelmed szinte lantot vert,
Még mikor le nem rudalták
Az Olympról Jupitert.

Szánjon meg tehát kegyelmed
Kedves kollega uram,
S mátul fogva sugarával
Ne bánjék oly fukaran.

 

Buda Ferenc: Zsebnaptár kicsinyeknek

III.
Cinke cipog, a vetést beragyogja az ég, örömében
fellege sírvafakad, szétveri mind a havat.
IV.
Pitypang szirma aranylik, a kecskegidák tusakodnak,
szőrük akár a selyem. Sarjad a petrezselyem.
V.
Kotlóstyúk kotyorog, körülötte vigan bogarásznak
pinduri tarka csibék. Szállnak a nyárfapihék.