Kezdőlap Gasztro Teljes lendületben Közép-Európa öt országában a Slow Food-CE projekt

Teljes lendületben Közép-Európa öt országában a Slow Food-CE projekt

Mind az öt európai városban (Brno, Dubrovnik, Kecskemét, Krakkó és Velence) megalakultak a helyi munkacsoportok, hogy szinergiát építsenek ki a helyi érdekelt felek, azaz a termelők, kistermelők, vállalkozások és non-profit szervezetek, valamint a kulturális szektor különböző szereplői között. Céljuk a hagyományos és helyi termékek feltérképezése és népszerűsítése, mint szellemi kulturális örökség.

A helyi gasztronómiai örökség feltérképezéséhez szükséges technikai kereteket és módszertani irányelveket felsorakoztató helyi képzések három városban már lezajlottak. Ezeken lehetőség nyílt a helyi termékek beazonosítására és megerősítésére szolgáló eszközök bemutatására, továbbá a különböző intézmények, vállalkozások, szakmai szövetségek, civil szervezetek részére tájékoztatást és gyakorlati útmutatást nyújtani az élelemhez kötődő gasztrokulturális örökségek feltárásával kapcsolatban.

Brno város képviselői, a regionális közigazgatás képviselői, vendéglátóipari és mezőgazdasági szakiskolák vezetői, bor és élelmiszer kiskereskedők március 28-án találkoztak Brno Piacán (Brno Tržnice), hogy egyeztessenek a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről annak érdekében, hogy feltérképezzék és tovább bővítsék Brno város és Dél-Morvaország térségének gasztrokulturális örökségét. A találkozó alkalmat biztosított a résztvevőknek arra, hogy megosszák a helyi élelmiszer örökségükkel kapcsolatos tudásukat, illetve megtárgyalják azokat a lehetőségeket, amelyeken keresztül
beépíthetik ezeket a tapasztalatokat a fenntartható városfejlesztésbe.

A Kecskeméti Piac adott otthont a 650 éves Kecskemét város helyi munkacsoportja első képzésének április 28-án, amelyen felhívták a figyelmet a helyi termelők által termesztett és előállított egészséges termékekre. A helyi érdekelt felek lelkesedésüket fejezték ki a projekt témáját illetően. Az együttműködés és segítségnyújtás fontosságára hívták fel a figyelmet, hogy Kecskemét és térsége gasztrokulturális öröksége és hagyományai megmaradjanak, illetve tovább lehessen adni azokat a következő nemzedék számára.

Velencében május 4-én tartották meg a helyi képzést, amelyen 15 stratégiai partner vett részt a térségből (társaságok képviselői, termelők, gazdálkodók, vendéglátósok, tudományos munkatársak, és vendégházak tulajdonosai). Az esemény lehetőséget biztosított a résztvevők közötti párbeszéd előmozdítására, és szinergiát teremtett a jövőre nézve. A megjelentek a velencei kísérleti program részletein kezdtek el eszmecserét folytatni. A program keretében idegenvezetéssel egybekötött turistaútvonalakat alakítanak ki, amely lehetőséget biztosít Sant’Erasmo és Pellestrina szigetek
gasztrokulturális örökségének újrafelfedezésére és népszerűsítésére.

Az első helyi képzésen bemutatásra kerültek a közös feltérképezés céljai, amelyeknek révén az újonnan felfedezett, értékelt és védett helyi gasztronómiai termékeket dokumentálni fogják. A feltérképezés első lépései, nevezetesen az íróasztal kutatás, illetve a gasztrokulturális forrásokat őrzők interjúja elkezdődhet.