Kezdőlap Zenei élet Végh Sándor zenei anyanyelve

Végh Sándor zenei anyanyelve

A BMC Records három ritkaságokat közkinccsé tevő, színvonalas albummal emlékezik meg a tavaly húsz esztendeje elhunyt nagyszerű magyar hegedűművészről, karmesterről, kamaramuzsikusról és pedagógusról: Végh Sándorról. A három reprezentatív kiadvány közül vitán felül ez a legszemélyesebb kötődéseket hordozó.

„Arany János, a nagy magyar költő mondta, hogy nyelvében él a nemzet. Bartók és Kodály megmutatták: őseredeti zenéjében és ritmusaiban éli a nemzet saját, szavak nélküli anyanyelvét.” – idézi Végh Sándort a lemezborító.

Jó okkal, hiszen ezen a dupla CD-n kivétel nélkül olyan darabokat hallunk, melyekhez
személyesen is kötődött az előadóművész. Hiszen zömében XX. századi ismerősei, barátai, kortársai darabjai csendülnek fel ezeken az NSZK-ban, Svájcban és Ausztriában 1954 és 1984 között, magyar szerzők darabjaiból készített rádiófelvételeken.

Kodály Zoltán, akinek II. vonósnégyesét halljuk – a Bartók IV. társaságúban – egy évig a
Zeneakadémián tanára is volt Véghnek; de a Végh Kvartett mellett karmesterként is halljuk Végh Sándort Camerata Salzburg, és szólistaként a Bázeli Kamarazenekar és a Berni Városi Zenekar élén.

A két vonósnégyes mellett ugyanis az album műsorát zenekari darabok alkotják: Veress
Sándortól a Hegedűverseny, a Concerto vonósnégyesre és zenekarra, valamint a Négy erdélyi tánc; Volkmann Róbert II. szerenádja és Losonczy Andortól, valamint Takács Jenőtől egy-egy Passacaglia.

Végh Sándor magyar elkötelezettsége nemcsak segített a megismertetni a külföldi, főleg a
németajkú közönséggel a – Volkmann kivételével – kortárs magyar zene értékeit és
komponistáit, de fontos hagyaték is a mának. Bartók vonósnégyeseit a Végh Kvartettel
rengetegszer előadta, fel is vette; szinte etalon az ő értelmezésük és játékuk; és ugyanilyen forrásértékű a többi felvétel is – a szórakozáson túl.

Kivételes pillanatok, kivételes előadások, kivételes ihletettség, kivételes elkötelezettség – ez a két CD valóban a zenei közelmúlt szerencsésen fennmaradt, hiteles lenyomatai közé tartozik.

Komlós József JR