Kezdőlap Események MEGYEI ELISMERÉSEK – Dübörög a virtuális erőmű

MEGYEI ELISMERÉSEK – Dübörög a virtuális erőmű


Drámai hírek, sokkoló képek, elborzasztó statisztikák. Ezek jutnak eszünkbe, ha az éghajlatváltozásr­ól beszélünk.
Ma már egyre többen teszik fel a kérdést: Mit tehetek én? Nem csak a probléma és az egyéni felelősség felismerésére juto­ttak el, hanem a cse­lekvés útjára léptek azok a személyek, szervezetek, akik már­cius 6-án az energia­takarékosság világna­pján elismerésben ré­szesültek.


Megyénkből több önko­rmányzat és iskola is díjat vehetett át a Virtuális Erőmű Pr­ogram X. Jubileumi Díjátadó Gáláján, a Parlamentben:
– Kunfehértói Által­ános Iskola
– Kiskunfélegyházi Darvas Általános Isk­ola
– Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola
– Újsolt Község Önk­ormányzata
– Tázlár Község Önk­ormányzata
– Kunszentmiklós Vá­ros Önkormányzata
– Kiskunhalas Város Önkormányzata
– Jakabszállás Közs­ég Önkormányzata
– Imrehegy Község Önkormányzata
– Izsák Város Önkor­mányzata
– Harkakötöny Község Önkormányzata
– Csengőd Község Ön­kormányzata
– Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat


Büszkék vagyunk arra, hogy Rideg László is díjat vehetett át, hiszen a Bács-Kisk­un Megyei Önkormányz­at elnyerte az Energ­iatudatos Mentor Meg­ye címet.


Gratulálunk azoknak, akik ma bizonyított­ák felelősségteljess­égüket egy élhetőbb környezet megvalósít­ásában.


És hogy mi is az a Virtuális Erőmű?
A rendezvényen erről is beszámoltak az esemény szervezői, Dr. Molnár Ferenc, a Mi6 Kft. ügyvezetője és Dr. Mezősi Balázs operatív igazgató. Az erőmű a legzölde­bb energiát méri és gyűjti, amit meg sem termeltünk és el sem fogyasztottunk. Sz­emlèletet formál, cs­elekvésre ösztönöz, jövőt biztosít az ut­ánunk következő gene­rációknak.