Kezdőlap Interjú Örök érvényű kötelességünk hirdetni az evangéliumot

Örök érvényű kötelességünk hirdetni az evangéliumot

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyét érintő legfrissebb fejleményekről, nyári aktualitásokról beszélgetett dr. Bábel Balázs érsekkel Farkas P. József újságíró. (Fotó: Mátyus István)

– Nemrégiben ünnepelte húszéves főpásztori jubileumát. Húsz esztendeje áll a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye élén. Milyen főbb törekvések jellemzik ebbéli működését? Amiből a kívülállók is érthetik papi jelmondatát: Pro regno Dei! – Isten országáért…

– A cél örök érvényű és változatlan: hirdetni Isten országát, az evangéliumot. Ennek azonban különböző megvalósulási formái vannak. Mint ahogyan eltérő módon szolgálta Istent Szent Pál ésLoyolai Szent Ignác. Az egyházmegye rendszerváltás utáni talpra állását próbáltam elősegíteni. Iskolákat vettünk át, visszakaptunk intézményeket. Ezeket kellett életre hívni. Másik fontos feladatunka papság képzése, nevelése a hitoktatókkal egyetemben. Ugyanakkor megszólítottam azon személyeket, akikhez küldetésem fűződött; legyenek akár képviselőtestületi tagok, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének reprezentánsai, vagy éppen a Karitász aktivistái. Emellett rendszeresen találkozom hívekkel, egyházi tisztségviselőkkel lelkigyakorlatokon, különféle továbbképzéseken. Ezek állandó sarokpontokat jelentenek munkálkodásaim során.

– Lezajlott Michael August Blume pápai követ kalocsai és kecskeméti látogatása. Milyen benyomások keletkeztek Önben a vizitáció során?

– Rendkívül pozitív személyiséggel találkozhattunk, nagyon kedves embernek tartom a nuncius urat. Nem – úgymond – karrierdiplomataként fordult meg nálunk, ugyanis mindvégig missziói területen tevékenykedett. Az idő múlásával egyre inkább megérett benne a gondolat, hogy ő bizony magyar gyökerekkel rendelkezik. Minden találkozási lehetőséget nagyra értékelt és örült mindennek, amit látott, megtapasztalt. Nem utoljára üdvözölhettük köreinkben, következő alkalommal Mélykútra jön az ottani verbita nővérek meghívására, továbbá Kecskeméten ismét láthatjuk őt, valamikor Szent Család Vasárnapja tájékán.

– A pápai követ Kecskeméten felkereste a Wojtyla Házat, ahol bekapcsolódott az Anonim Alkoholisták csoportfoglalkozásába, a résztvevők legnagyobb meglepetésére. Döbbenettel hallgatták a jelenlévők Michael August Blume szavait. Ennyire meghatározónak bizonyultak a vatikáni diplomata gondolatai…

– Olyan emberről beszélünk, aki számára nem újdonság az elesettség, hisz számtalan nehézséggel, esendőséggel találkozott eddigi élete során. Mindenkihez jóindulattal kell fordulnunk, különösen azokhoz, akik szívében él a pozitív változás iránti vágyakozás.

– Számos Mária emlékhely található környezetünkben. Csíksomlyón is a Szent Szűzhöz imádkoznak. Ennek ellenére a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében nem elfogadott mondjuk a Máriával beszélgető sükösdi asszony története. Házához hívő katolikusok járnak, köztük papok is!

– Személyesen mindössze egy alkalommal találkoztam az illető hölggyel. Beszámolójátakkorára márteológusok vizsgálták, melynek során megállapítást nyert, esetében nem fordult elő természetfeletti jelenség. Jómagam elfogadom a vizsgálat eredményét. A sükösdi asszony állítólagos látomásai tehát nem képezhetik részét templomi szertartásoknak. Egyébiránt mindenki tetszés szerint imádkozhat saját otthonában, azonban papok nem végezhetnek ott szentségkiszolgáltatást vagy más egyéb egyházi szertartást.

– Érsek atya egyik levelében súlyos szavakkal utasította el az oltártól egyik régi elhivatott szolgálótársát. Mit követett el a szóban forgó pap?

– Lelkipásztori hivatásával összeegyeztethetetlen vétségek sorozatát, ami felfüggesztést vont maga után. Számos alkalommal tetten érték őt alkoholos állapotban. Többszöri határozott kérésünk ellenére sem gyógykezeltette magát, illetve önkényesen távozott a gyógyító intézményből, ráadásul közbotrányt is okozott. Visszautasította mások segítő szándékát. A papság szentsége ugyan rajta marad, ezt nem lehet tőle megvonni, de lelkészi hivatásátnem folytathatja. Más pályát kell választania.

– Kihirdették az augusztus 1-től esedékes papi áthelyezéseket…

– Többekben felmerül a kérdés, miért mozdítok el helyükről egyes lelkipásztorokat. Előfordulnak bizonyos körülmények, leginkább súlyos betegség következtében, amikor muszáj valamiképp pótolni a szolgálatból kieső papi személyt. Vagy tegyük fel, Matkópuszta egyre virágzóbb településrész, mind többen választják lakóhelyükként. Itt a potenciális növekedésre tekintettel volt célszerű változtatást eszközölni. Ezeket többnyire megértéssel fogadják az érintettek.

– Ferenc pápa romániai látogatásakor a cigányság képviselőivel is tárgyalt. Bocsánatot kért tőlük az Egyház nevében…

– A Szentatya gesztust gyakorolt, kifejezve jóindulatát a roma származású népesség felé. Képviselőik is elismerik, hogy évszázados elmaradottságukat csakis megfelelő cselekvéssel lehet felszámolni. Ha teszem azt, egy cigány tanulóban kellő ambíció buzog, előbb-utóbb felkarolják és előbbre jut. Kölcsönös jószándék, tevékeny hozzáállás nélkül azonban nem lehet előrelépést várni. Roma polgártársainknak is tudomásul kell venniük: akarat és tettek nélkül nem megy.

– Hogyan töltik szabadidejüket nyáron az egyházi intézmények diákjai? És a felnőttek? Ön hová fog utazni? – Egyebek között Bugacon és Újteleken lesz lelkigyakorlatos ifjúsági tábor iskoláskorúaknak. Rövid időre beugrom majd hozzájuk. Ezen kívül hozzám is jönnek papok, hívőközösségek csoportjai a nyár folyamán. Jómagam emberemlékezet óta nem voltam szabadságon, passzióból egyébként sem utazgatom. Némely itthoni és határon túli egyházi rendezvényen, eseményen azonban várhatóan részt veszek – például gróf Esterházy János boldoggá avatása kapcsán.