Kezdőlap Kecskemét Egyre népszerűbb a felvételizők körében a kecskeméti Neumann János Egyetem.

Egyre népszerűbb a felvételizők körében a kecskeméti Neumann János Egyetem.

A hagyományos és az újonnan indított szakokon is több hallgató kezdi meg
tanulmányait a 2019/2020-as tanévben.

Az általános felvételi eljárás során már 1254 új hallgató örülhetett
annak, hogy felvételt nyert a Neumann János Egyetemre, ez pedig 23%-kal
több a tavalyinál. A pótfelvételivel együtt ebben a tanévben összesen
1360 hallgató nyert felvételt az egyetemre, és így a tavalyi évhez
képest negyedével sikerült növelni a felvett hallgatók arányát. Ezzel az
eredménnyel a felvett hallgatók számát tekintve a Neumann János Egyetem
a 9 alkalmazott tudományok egyeteme között a 3. legjobb eredményt érte
el, megelőzve olyan felsőoktatási intézményeket, mint a Nyíregyházi
Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, vagy a Budapesti Metropolitan Egyetem.
A 2019/2020-as tanévben a GAMF Műszaki és Informatikai Karon 799-en, a
Gazdaságtudományi Karon 241-en, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon
94-en, a Pedagógusképző Karon pedig 226-an kezdik meg tanulmányaikat.
A GAMF Kar legnépszerűbb képzései továbbra is a mérnökinformatikus és a
gépészmérnök alapképzési szakok voltak, de egyre nagyobb érdeklődés
mutatkozik az új logisztikai mérnök szak iránt is, ahol 45%-os volt a
hallgatói létszám emelkedése, és nem vesztett népszerűségéből a
járműmérnök szak sem. Ugyancsak népszerűnek bizonyult az idén indított
gépészmérnök mesterképzési szak, ahol a felvételi eredmények azt
igazolták, számottevő érdeklődés van a Neumann János Egyetemen
megszerezhető MSC diploma iránt. A mesterképzési szak akkreditációja és
a képzés megindítása komoly képzésfejlesztési és szakmai eredménynek
számít.
A kecskeméti gazdaságtudományi képzések is töretlen népszerűségnek
örvendenek, hiszen mind a gazdálkodás és menedzsment, mind a
pénzügy-számvitel, mind pedig a nemzetközi gazdálkodás alapképzési
szakok iránt nagy volt az érdeklődés. A költségtérítéses képzésekre
felvételt nyert hallgatók számára továbbra is jelentős ösztöndíj
támogatások állnak rendelkezésre. Idén is vonzónak bizonyult a
Gazdaságtudományi Kar mesterképzési szakja, a „Master of Business
Administration” szak, ahol az üzleti élet legfontosabb területeinek
irányítására készítik fel a hallgatókat.
A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon a vidékfejlesztési agrármérnöki,
a kertészmérnöki és a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok, valamint
a kertészmérnöki mesterképzési szak beindítására nyílt lehetőség.
A Pedagógusképző Karon a legnépszerűbb óvodapedagógus szak mellett a
tanító, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakok iránt is egyre
nagyobb volt az érdeklődés. A kar legújabb szakja, a közösségszervezés
alapképzési szak levelező munkarendben indulhatott el az idei tanévben.
A pedagóguspálya vonzóbbá tétele és a gyakorlati képzés erősítése
érdekében a tanító szak esetében a tankerületekkel együttműködésben új,
úgynevezett „partnerségi” képzési modell bevezetésére került sor, ahol a
hallgatók a tankerületek iskoláiban pedagógiai asszisztensként,
közvetlenül ismerkedhetnek meg választott hivatásukkal.
Pozitív változás, hogy az idei évben jelentősen emelkedett a felvett
hallgatók beiratkozási aránya is, vagyis egyre több felvételt nyert
hallgató valóban meg is kezdi tanulmányait a Neumann János Egyetemen.
Az elemzések szerint hallgatóink egyre nagyobb arányban érkeznek
Kecskemétről, amelyben az egyetem által kínált szakok népszerűsége
mellett minden bizonnyal szerepet játszik a város által biztosított
ösztöndíj, valamint a kecskeméti középiskolások számára indított
nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokra szóló támogatás is. A Neumann János
Egyetem, Kecskemét várossal együttműködésben 2019-ben ingyenes
nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokat indított a kecskeméti
középiskolások számára annak érdekében, hogy a jövő évtől a felsőfokú
tanulmányok megkezdéséhez szükséges középfokú nyelvvizsga megszerzését
megkönnyítse.
Neumann János Egyetem