Kezdőlap Diákélet Kezdetét vette a 2019-es tanév a Neumann János Egyetemen

Kezdetét vette a 2019-es tanév a Neumann János Egyetemen

Ünnepi szenátusi üléssel vette kezdetét a 2019-es tanév szeptember 2-án, 
hétfőn a Neumann János Egyetemen. Itt fogadták kézfogással hallgatóvá 
Dr. Fülöp Tamás rektor és a kari dékánok a 2019/2020-as tanévre felvett 
gólyákat.

Ahogy az az ünnepségen elhangzott, ebben a tanévben összesen 1360 
hallgató nyert felvételt az egyetemre. A GAMF Műszaki és Informatikai 
Karon 799-en, a Gazdaságtudományi Karon 241-en, a Kertészeti és 
Vidékfejlesztési Karon 94-en, a Pedagógusképző Karon pedig 226-an kezdik 
meg tanulmányaikat.
Az ünnepi szenátusi ülésen részt vett Dr. Fülöp Tamás rektor, Dr. 
Pázmándi Kinga, a Gazdaságtudományi Kar, Dr. Kovács Lóránt, a GAMF 
Műszaki és Informatikai Kar, Dr. Palkovics András, a Kertészeti és 
Vidékfejlesztési Kar és Dr. Rigó Róbert, a Pedagógusképző Kar dékánjai. 
Az eseményen jelen volt Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét 
polgármestere, Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 
valamint az Egyetem intézményi, vállalti partnerei és a Kecskeméti, 
Szolnoki illetve Ceglédi Tankerületi Központ képviselői.
A leendő első éves hallgatókat és a vendégeket Dr. Fülöp Tamás rektor 
köszöntötte. Az ünnepi beszédet követően tették le fogadalmukat az 
elsőévesek.
A Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésen Prof. Dr. Belina Károly Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet vehetett át Dr. Fülöp Tamás rektortól.
Kiváló pedagógus munkáját megköszönve az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma miniszteri elismerést, Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozott Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár részére. Belina 
Károly 1949. december 8-án született Budapesten. Középiskolai 
tanulmányait a Petrik Lajos Vegyipari Technikumban végezte Budapesten. 
1974-ben szerzett vegyészmérnök oklevelet a BME-n. 1980-ban szerzett 
műszaki doktori címet. 1993-ban kandidátusi fokozatot szerzett hőálló 
polimerek témakörében. 2005-ben habilitált anyagtudományok és 
technológiák szakterületen. 2007-ben kapott egyetemi tanári kinevezést. 
Szakmai életútját meghatározóan a felsőoktatás szolgálata jelentette: 
2001-től a Kecskeméti Főiskola GAMF Karának Műanyagfeldolgozó 
Technológiai Tanszéken vállalt tanszékvezetői szerepet. 2005-2007 között 
a Főiskola tudományos rektorhelyettese, majd 2008-tól 2014-ig a 
Kecskeméti Főiskola GAMF Karának dékánja volt. Tanszékvezetőként és 
dékánként is kiemelt hangsúlyt fektetett a mérnökképzés fejlesztéséért. 
Számos hazai felsőoktatási intézményben vállalt vendégelőadói szerepet 
illetve részt vett a doktori iskolák munkájában. Tudományos munkáját 
számos publikáció fémjelzi: összesen 275 tudományos közleménye jelent 
meg, ebből 20 nemzetközi folyóiratcikk. Tevékenységét számos tudományos 
és közéleti díjjal tüntették ki: Legutóbb 2014–ben Bács-Kiskun Megye 
Príma Díjban részesült.
Gratulálunk a díjazottnak! Sok sikert kívánunk hallgatóinknak!