Kezdőlap Események KATONA JÓZSEF NAPOK

KATONA JÓZSEF NAPOK

a Hírös Agóra – Ifjúsági Otthon rendezvénye (Kecskemét, Kossuth tér 4.)

2019. november 19-én, kedden 14.30 órakor

KATONA JÓZSEF ARCMÁSAI

Katona József-ábrázolások képzőművészeti alkotásokban – művészettörténeti rendhagyó óra
Előadó: SÜMEGI GYÖRGY művészettörténész, a Katona József arcmásai c. könyv szerzője

16 óra: „ÉLETEM NYITOTT KÖNYVE” címmel próza-felolvasóverseny kecskeméti és

Kecskemét környéki 7-9. osztályos és 10-12. osztályos diákok részére
Emlékezünk Ady Endre halálának 100. évfordulójára.

Téma: Önéletrajzi írások, portrék és önportrék, vallomások a magyar írók és költők köréből

Katona Józseftől Ady Endréig.

A választott mű vagy részlet értő felolvasása max. 2 perc időtartamban.
A diákok felkészülését irodalomajánlással segítjük részletes versenyfelhívásunkban.

Nevezési díj: nincs
Jelentkezési határidők:

1. A felolvasó versenyre 2019. november 11-ig a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban
(Kecskemét, Kossuth tér 4.) a jelentkező neve, iskolája, osztálya valamint a választott mű írója, címe megjelölésével.

2. A rendhagyó órára a versenyzőkön túl várjuk további érdeklődő csoportok előzetes

bejelentkezését: 2019. november 14-ig.

„Vagyok, mint minden ember: fenség, „Alakja elég csinos volt,
Észak-fok, titok, idegenség, sugár termettel, de arca
Lidérces, messze fény, nem volt szép. Haja gesztenyeszín,
Lidérces, messze fény.” de az úgy állott, mint a szeg.”
(Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének – részlet) (Déryné naplója – részlet;
Déryné Katona Józsefről)

IRODALOMJEGYZÉK

(ajánlás a „Életem nyitott könyve” c. próza-felolvasóversenyre készülő diákoknak)

1. Katona József: Bánk bán – 1819 – teljes gondozott kiadás /szerk. és …
Kerényi Ferenc/ – Matura klasszikusok; Bp.: IKON Kiadó, 1992.
2. Rigó Béla: Így élt Katona József; Bp.: Móra Könyvkiadó, 1991.
3. Kárpáti Aurél: Él még Bánk; Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955.
4. Orosz László: Katona József – Nagy magyar írók – sorozat; Bp.: Gondolat
Kiadó, 1974.
5. Orosz László: Kérdőjelek – Egy Katona-kutató töprengése; Bp.: Balassi
Kiadó, 2007. –(benne: a 82-92. oldalon és a 117-125. oldalon Katona Józsefről
szóló részek)
6. Balázs Mihály: „Hol jártál iskolába?” – Tíz magyar író gyermek- és ifjúkora;
Bp.: OPKM, 1998. – (benne: Katona József; ld.: 55-77. oldal)
7. Sümegi György: Katona múlt századi arcképei; Kecskemét: BKKM-i
Múzeumok Közleményei – Cumania – VI.; 1979.
8. Sümegi György: Katona József arcmásai; Bp.: Szerzői kiadás; 2016.
9. Ady Endre: Életem nyitott könyve – fellapozta Kovalovszky Miklós; Bp.:
Gondolat, 1977.
10. Ady Endre: Válogatott versek és Németh László: Ady-tanulmányok; Nemzeti
Könyvtár – Magyar írók 86.; Bp.: MKL – Könyvkiadó, 2017.
11. Borbély Sándor: Így élt Ady Endre; Bp.: Móra Könyvkiadó, 1994.
12. Bölöni György: Az igazi Ady; Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.
13. Földessy Gyula: Ady minden titkai; Bp.: Magvető Könyvkiadó, 1962.
14. Krúdy Gyula: A szobrok megmozdulnak – Írások az irodalomról; Bp.:
Gondolat, 1974. – (benne: Ady Endre; 192-201. oldal)
15. Fráter Zoltán: Radnóti; Bp.: Holnap Kiadó, 2019.
16. Radnóti Miklós: Ikrek hava és Napló; Bp.: Osiris Kiadó, 2003.

Az ajánlást összeállította:
Bajtai Mária ny. gimnáziumi tanár,
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, a BKKM-i tagozat vezetője

„Vagyok, mint minden ember: fenség, „Alakja elég csinos volt,
Észak-fok, titok, idegenség, sugár termettel, de arca
Lidérces, messze fény, nem volt szép. Haja gesztenyeszín,
Lidérces, messze fény.” de az úgy állott, mint a szeg.”
(Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének – részlet) (Déryné naplója – részlet;
Déryné Katona Józsefről)

IRODALOMJEGYZÉK

(ajánlás a „Életem nyitott könyve” c. próza-felolvasóversenyre készülő diákoknak)

17. Katona József: Bánk bán – 1819 – teljes gondozott kiadás /szerk. és …
Kerényi Ferenc/ – Matura klasszikusok; Bp.: IKON Kiadó, 1992.
18. Rigó Béla: Így élt Katona József; Bp.: Móra Könyvkiadó, 1991.
19. Kárpáti Aurél: Él még Bánk; Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955.
20. Orosz László: Katona József – Nagy magyar írók – sorozat; Bp.: Gondolat
Kiadó, 1974.
21. Orosz László: Kérdőjelek – Egy Katona-kutató töprengése; Bp.: Balassi
Kiadó, 2007. –(benne: a 82-92. oldalon és a 117-125. oldalon Katona Józsefről
szóló részek)
22. Balázs Mihály: „Hol jártál iskolába?” – Tíz magyar író gyermek- és ifjúkora;
Bp.: OPKM, 1998. – (benne: Katona József; ld.: 55-77. oldal)
23. Sümegi György: Katona múlt századi arcképei; Kecskemét: BKKM-i
Múzeumok Közleményei – Cumania – VI.; 1979.
24. Sümegi György: Katona József arcmásai; Bp.: Szerzői kiadás; 2016.
25. Ady Endre: Életem nyitott könyve – fellapozta Kovalovszky Miklós; Bp.:
Gondolat, 1977.
26. Ady Endre: Válogatott versek és Németh László: Ady-tanulmányok; Nemzeti
Könyvtár – Magyar írók 86.; Bp.: MKL – Könyvkiadó, 2017.
27. Borbély Sándor: Így élt Ady Endre; Bp.: Móra Könyvkiadó, 1994.
28. Bölöni György: Az igazi Ady; Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.
29. Földessy Gyula: Ady minden titkai; Bp.: Magvető Könyvkiadó, 1962.
30. Krúdy Gyula: A szobrok megmozdulnak – Írások az irodalomról; Bp.:
Gondolat, 1974. – (benne: Ady Endre; 192-201. oldal)
31. Fráter Zoltán: Radnóti; Bp.: Holnap Kiadó, 2019.
32. Radnóti Miklós: Ikrek hava és Napló; Bp.: Osiris Kiadó, 2003.

Az ajánlást összeállította:
Bajtai Mária ny. gimnáziumi tanár,
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, a BKKM-i tagozat vezetője

Támogatóink: KMJV Városi Támogatási Pályázat,
Magyar Irodalomtörténeti Társaság BKKM-i tagozata

Információ: Csizmadia Ilona

tel.,fax: 76/481-523, 20/915-48-00 [email protected]