Kezdőlap Bank Mazars SK: Még 20 napig választható a csoportos adóalanyiság 2020-ra

Mazars SK: Még 20 napig választható a csoportos adóalanyiság 2020-ra

MAZARS: november 20-ig választható a csoportos adóalanyiság
2020-ra
A sok csoporton belüli tranzakciót bonyolító kapcsolt vállalkozásoknak különösen jól jöhet az
új adózási forma
2019. október 31., Budapest – Bár a 2018 év végi adócsomag kedvező adózási
lehetőséget vezetett be a kapcsolt vállalkozások számára, a szoros év eleji határidő
miatt valószínűleg kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. A 2020-as üzleti évre, a
komplex feltételrendszernek megfelelő vállalatcsoportok 2019. november 1–20 között
nyújthatják be a csoportos adóalanyiság választására vonatkozó nyilatkozatukat, azaz
még éppen van idő mérlegelni, hogy érdemes-e ezzel a lehetőséggel élni – mutatnak
rá a MAZARS könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat szakértői.
A csoportos adóalanyiság választásával számottevően egyszerűsíthető a csoporttagok
közti ügyletek elszámolása, hiszen ezekre vonatkozóan nem, vagy csak részben
kötelező alkalmazni a transzferárazási szabályokat. Ebbe – bizonyos feltételek
teljesülése esetén – a transzferár-dokumentáció elkészítésének kötelezettsége és az
adóalap kölcsönös módosítására vonatkozó rendelkezés is beletartozik – áll a MAZARS
összefoglalójában.
„Különösen megfontolandó a TAO-csoport választása olyan hazai kapcsolt vállalkozások
esetében, amelyek között nagyszámú dokumentálandó tranzakció zajlik, illetve olyan
esetekben is, amikor szokásos piaci ár megállapítása – az ügyletek speciális jellege miatt
– nehézségekbe ütközik – foglalta össze H. Nagy Dániel, a MAZARS adóigazgatója.
Hozzátette: a csoportos társasági adóalanyiság választásához egyidejűleg több fontos
tényezőt és feltételt is figyelembe kell venni – így elősorban azt hogy minden kapcsolt
vállalkozás megfelel-e a szabályozás követelményeinek. Az adóalap meghatározása is
kihívásokat jelenthet: az új kamatlevonást korlátozó szabály kötelező alkalmazása miatt
a csoportos adóalanyiság választása akár kedvezőtlen is lehet a csoport számára. A
szakember szerint a pontos kedvezmények és lehetőségek csak az adott helyzet és a részt
vevő vállalkozások pontos ismeretében – szakértői segítséggel – tervezhetők meg.
A csoportos adóalanyiság például érdemi adómegtakarítással járhat olyan cégcsoportoknál
is, amelyekben van veszteséget termelő csoporttag, hiszen az a veszteségelhatárolásra,
illetve a veszteségek felhasználására vonatkozóan is újdonságokat tartalmaz. A
csoportos társasági adóalany adóalapja ugyanis a csoporttagok által egyedileg
megállapított, nem negatív adóalapok összege lesz. A közös adóalap tehát nem kerül
nettósításra a veszteséges évet záró tagok veszteségeinek összegével, ugyanakkor a
tagok egymás között érvényesíthetik a csoportos adóalanyiság tagjaként keletkezett
veszteségeiket.
H. Nagy Dániel szerint ugyanakkor megfontolást igényel, ha a csoport valamely tagja
egyébként adókedvezmény érvényesítésére jogosult vagy már megkezdett
adókedvezményét érvényesítené a továbbiakban is, hiszen eltérő szabályok vonatkoznak
pl. a fejlesztési adókedvezményre, illetve a látványcsapatsportok támogatásának
adókedvezményére.

Kapcsolat:
Oláh Péter ügyvezető
PR-ego Kommunikációs Ügynökség
Tel.: + 36 30 500-5221
e-mail: [email protected]

A MAZARS-ról
A MAZARS egy nemzetközi, integrált és független szervezet, amely a világ 89 országában működik a
könyvvizsgálat, a számviteli tanácsadás, az adó-, a jogi és a tranzakciós szolgáltatások, valamint a pénzügyi
outsourcing területén. A világ 89 országában 40 000 szakember (24 000 fő az integrált partnerségben és
16 000 fő a North America Alliance keretében) tudására támaszkodva segítjük ügyfeleinket fejlődésük minden
szakaszában.
A MAZARS Magyarországon / www.mazars.hu
A MAZARS 1991-ben nyitotta meg magyarországi irodáját azzal a céllal, hogy segítse francia ügyfelei
letelepedését Kelet-Közép-Európában. Azóta a MAZARS hazai ügyfélköre számos nemzetközi és magyar
vállalkozással bővült, a vállalat pedig a magasan képzett 150 szakemberével jelenleg az ötödik legnagyobb
könyvvizsgáló cég a hazai piacon.