Kezdőlap Események Megalakult a Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal

Megalakult a Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal

A Közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény kimondja, hogy a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településeként, fővárosi kerületeként legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője október 10-én közleményben tette közzé, hogy ez év szeptemberében megalakult a Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal, mely a K3 rövidítést kapta.

A Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma. A 13 alapító egyesület a következő: Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, KecskemétAomori Magyar-Japán  Baráti Kör, Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány, Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre, Kecskemét Széchenyi-városi Közösségépítő Egyesület, Kecskeméti Zenészegylet, Magyar Pedagógiai Társaság Bács-Kiskun Megyei Szervezete, Magyar-Dán Kulturális Egyesület, Novum Kamarazenekar Egyesület, Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület, Pedagógia Sub Róza Egyesület, Széchenyivárosért Egyesület.

A (Közművelődési Kerekasztal) K3 feladata szerint véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben.  Az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök célszerű használatát vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati költségvetési tervezet és a zárszámadás alapján figyelemmel kíséri, véleményezi, elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését. Ülései nyilvánosak, működési feltételeit tagjai biztosítják.

A Közművelődési Kerekasztalnak ezek után tagja lehet minden, jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közművelődési civil szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselője. Ha valamely szervezet csatlakozni és feladatott vállalni szeretne a K3 közösségében, akkor ez irányú szándékát szíveskedjen jelezni a TIT címén (Kecskemét, Rákóczi út 2.), „[email protected]”, vagy munkaidőben telefonon a 76-505-688- számon, Szabics István K3 ügyvivőnek.

Szabics István

megyei igazgató

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

6000 Kecskemét, Rákóczi út 2.

Tel: 76-505-688, 30-552-7215