Kezdőlap Régió NYÁRLŐRINCI ÓVODA BŐVÍTÉSE, ÁTÉPÍTÉSE – PROJEKTZÁRÁS

NYÁRLŐRINCI ÓVODA BŐVÍTÉSE, ÁTÉPÍTÉSE – PROJEKTZÁRÁS

sdr

FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA
CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTZÉMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSÉVEL

Nyárlőrinc Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15-BK1 azonosítószámú, „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra. A projekt keretében 256 000 000 Ft vissza nem
térítendő európai uniós forrásból a nyárlőrinci óvoda bővítése, átépítése valósult meg.
Kibővült és megszépült Nyárlőrinc óvodája. A Dózsa György utca 11. szám alatt a település központjában
található épület egyik fele 1978-ban épült, amely már akkor kicsinek bizonyult, így 1979-ben egy másik
szárny is létesült. Az eltelt 40 év alatt az évenkénti karbantartás kivételével az épületeken lényeges felújítás
nem történt. Az eredetileg beépített anyagok ma már szinte muzeális tárgyaknak tűntek. Mindezek mellett a
bontások során igen komoly építészeti hiányoságokra is fény derült. A felújítás során a helyénmaradó,
tégláig lecsupaszított falon kívül minden megújult. Az épület földszintjén a 4 óvodai csoport szoba mellett
átépültek a vizes blokkok, új tálaló konyha, orvosi szoba, logopédiai foglalkoztató és sószoba került
kialakításra. Az irodák és egyéb kiszolgáló helyiségek a tetőtérben kaptak helyet. A két épületszárny közötti
szabad területen létesült a közösségi térként is használható tágas tornaterem. Az épület udvari szárnyában
1 bölcsődei csoportot ellátó bölcsődei egység került kialakításra. A létesítmény udvari frontján végig fedett
terasz készült, ami rossz idő esetén is lehetővé teszi a szabad levegőn történő foglalkoztatást. Az udvari
tároló és fedett foglakoztató stilizált bálna alakot kapott. A beruházás az energiahatékonyság, a korszerű és
környezetkímélő épületgépészeti megoldások és a teljeskörű akadálymentesítés szem előtt tartásával
készült. A projekt keretében tervezett eszközbeszerzések elsősorban a bölcsődei egység alapfelszerelését
és az újonnan kialakított helyiségek berendezéseit foglalják magukban. A megújult intézményt ősztől 4
csoportban 80 óvodás és 1 bölcsődei csoportban 12 kisgyermek veheti birtokba.
A fejlesztés mind az igénybe vevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítja. Továbbá
segíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, ezáltal a foglalkoztatás, valamint a
település népességmegtartó képességének növelését, a társadalmi összetartozás érzés erősítését, az
óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférést, felszámolja a túlzsúfoltságot és figyelembe veszi a várható

szükségleteket. A fejlesztésnek köszönhetően Nyárlőrinc településképét javító, példát mutató épület
született.
A projekt a Széchenyi 2020 keretében európai uniós támogatással valósult meg.
További információ: www.nyarlorinc.hu