Kezdőlap Események JELZŐRENDSZERI SZAKMAI NAP A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉKEN

JELZŐRENDSZERI SZAKMAI NAP A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉKEN

A Bács-Kiskun megyei társszervek a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működéséről, és a gyermekbarát igazságszolgáltatásról tartottak szakmai konferenciát.

A Gyermekek Jogainak és a Nők Elleni Erőszak Megelőzésének Világnapja kiemelt időszakában – prevenciós programsorozat részeként – a Kecskeméti Törvényszék felkérése alapján a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője –  Dr. Argalás Csilla r. alezredes – és Bozóné Soós Marianna r. alezredes, ifjúságvédelmi koordinátor 2019. november 22-én a megyei törvényszéken a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabb működtetését célzó szakmai rendezvényen vett részt.

A rendőrségi szakemberek a „Gyermekközpontú, gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulása a rendőrségen” című előadásukban a gyermekvédelem céljából szükséges együttes intézkedéseket elemezték.

A gyermekekre irányuló figyelem és a családbarát szemlélet egyre nagyobb hangsúlyt kap az állampolgárok és a hivatásukból adódóan velük foglalkozók számára. A védő-óvó intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a lehető legkevesebb gyermeket kelljen kiemelni családjából. A kiskorúak védelme a rendőrségen dolgozó szakemberek egyik legfőbb kötelessége. Számtalan elméleti és gyakorlati képzés, érzékenyítő foglalkozás biztosítja a rendőrök jogszerű és szakszerű munkavégzését, a különleges bánásmód érvényre jutását.

A rendőrség gyermekvédelmi jelzéseinek leggyakoribb oka: az eltűnt, tanítási időben csavargó gyermek, a jogsértéseket elkövető kiskorúak, a családi veszekedéseknél jelen lévő, érintett gyermekek. Jogszabályban előírt módon kötelező a jelzés abban az esetben is, ha a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja elhanyagolást, vagy gyermekbántalmazást észlel.

Jelezhetnek rokonok, szomszédok is, de jelzési kötelezettsége van – többek között – a védőnőknek, háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak, óvodák, iskolák, kollégiumok nevelőinek, oktatóinak.

Megyénkben a jelzőrendszeri feladatok fokozottabb működését nagyban segíti a főkapitányság, a törvényszék és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal között kötött, háromoldalú együttműködési megállapodás.

A szakmai napon jelenlévők egyetértettek abban, hogy a gyermekjogi megközelítést minden jogalkalmazói eljárásban érvényre kell juttatni.

Család- és Gyermekjóléti Központok http://www.eszii.hu/bemutatkozas

Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek (NANE) Telefon: 06/80-505-101

KÉK-VONAL Gyermekkrízis Alapítvány Telefon: 116-111 vagy 116-000

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: 06/80-20-55-20

Telefontanú „Hogy a bűn ne maradjon büntetlenül!”: 06/80-555-111

Egységes Európai Segélyhívószám: 112