Kezdőlap Diákélet Katona Napok diákrendezvénye jelentkezési határidő

Katona Napok diákrendezvénye jelentkezési határidő

Szeretettel várjuk Önöket az Ifjúsági Otthonba a Katona Napokhoz kapcsolódó rendhagyó művészettörténeti órára és az azt követő felolvasóversenyre, melyet 7-8. és 10-12. osztályosok számára ajánlunk.
2019. november 19-én, kedden 14.30 órakor kezdődik Sümegi György művészettörténész előadása, majd 16 órától a felolvasóverseny. Megemlékezünk Ady Endre halálának 100. évfordulójáról. A részvétel és a nevezés díjtalan.

IRODALOMJEGYZÉK

(ajánlás a „Életem nyitott könyve” c. próza-felolvasóversenyre készülő diákoknak)

1. Katona József: Bánk bán – 1819 – teljes gondozott kiadás /szerk. és …
Kerényi Ferenc/ – Matura klasszikusok; Bp.: IKON Kiadó, 1992.
2. Rigó Béla: Így élt Katona József; Bp.: Móra Könyvkiadó, 1991.
3. Kárpáti Aurél: Él még Bánk; Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955.
4. Orosz László: Katona József – Nagy magyar írók – sorozat; Bp.: Gondolat
Kiadó, 1974.
5. Orosz László: Kérdőjelek – Egy Katona-kutató töprengése; Bp.: Balassi Kiadó, 2007. –(benne: a 82-92. oldalon és a 117-125. oldalon Katona Józsefről szóló részek)
6. Balázs Mihály: „Hol jártál iskolába?” – Tíz magyar író gyermek- és ifjúkora;
Bp.: OPKM, 1998. – (benne: Katona József; ld.: 55-77. oldal)
7. Sümegi György: Katona múlt századi arcképei; Kecskemét: BKKM-i
Múzeumok Közleményei – Cumania – VI.; 1979.
8. Sümegi György: Katona József arcmásai; Bp.: Szerzői kiadás; 2016.
9. Ady Endre: Életem nyitott könyve – fellapozta Kovalovszky Miklós; Bp.:
Gondolat, 1977.
10. Ady Endre: Válogatott versek és Németh László: Ady-tanulmányok; Nemzeti Könyvtár – Magyar írók 86.; Bp.: MKL – Könyvkiadó, 2017.
11. Borbély Sándor: Így élt Ady Endre; Bp.: Móra Könyvkiadó, 1994.
12. Bölöni György: Az igazi Ady; Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.
13. Földessy Gyula: Ady minden titkai; Bp.: Magvető Könyvkiadó, 1962.
14. Krúdy Gyula: A szobrok megmozdulnak – Írások az irodalomról; Bp.:
Gondolat, 1974. – (benne: Ady Endre; 192-201. oldal)
15. Fráter Zoltán: Radnóti; Bp.: Holnap Kiadó, 2019.
16. Radnóti Miklós: Ikrek hava és Napló; Bp.: Osiris Kiadó, 2003.

Az ajánlást összeállította:
Bajtai Mária ny. gimnáziumi tanár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, a BKKM-i tagozat vezetője

„Vagyok, mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény, nem volt szép.
Lidérces, messze fény.” de az úgy állott,
(Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének – részlet)

„Alakja elég csinos volt,
sugár termettel, de arca
nem volt szép. Haja gesztenyeszín,
de az úgy állott, mint a szeg.”
(Déryné naplója – részlet;
Déryné Katona Józsefről)