Kezdőlap Fejlesztés 2.1.3-15-BK1-2016-00023 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK – KECEL VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE...

2.1.3-15-BK1-2016-00023 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK – KECEL VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE – PROJEKTINDÍTÁS

Kecel Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-15-BK1 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra. A projekt keretében 300 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a település belterülete csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése valósul meg.

2019. november 25-én aláírásra került a vállalkozási szerződés a kivitelezővel, a kivitelezési munkálatok 2020. 2. év elején megkezdődnek, a projekt megvalósításának határideje 2020. november 25. A város több részén hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve, a cél ennek kiépítése. A jelen projekt keretében a beruházás I. üteme kerül megvalósításra, mely 13742 fm csapadékvíz csatorna megépítését jelenti a következő utcákban: Felszabadulás, Fürst Sándor, Gárdonyi Géza, Kenderföldi, Erkel Ferenc, Kölcsey Ferenc, Tó, Szabó Pál, Dankó Pista, Bacsó Béla, Barnakert, Csillag, Sás, Nyár, Alkotmány, Bartók Béla, Móra Ferenc utca. A fejlesztés keretében földmedrű nyílt árok, DN300 beton és vasbeton átereszek, DN500 vasbeton átereszek, szikkasztó árkok, Umweltechnik FO2 folyókák kerülnek kialakításra. Az út alatti átvezetéseket útbontással lehet megépíteni, emiatt szükséges az útburkolat sávos helyreállítása. A keresztező közművek kiváltása szükséges azokon a gáz- és vízbekötéseken, ahol az árok alja alatt nem biztosítható a 80 cm-es földtakarás.
Cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizek a szikkasztó tározóba kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A beruházáshoz az önkormányzat 9 436 859 Ft önerőt biztosított.

További információ: www.kecel.hu.