Kezdőlap Régió Sajtóközlemény TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00011 Projektzárás

Sajtóközlemény TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00011 Projektzárás

TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00011 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése – Kijelölt iparterület megközelíthetőségének javítása

Projektzárás

 2019. december 31.

Tázlár Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.1-16-BK1 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra. A 30 000 000 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrás keretében megoldódott Tázlár ipari területe megközelíthetőségének problémája.

Az önkormányzat az iparterületet és az annak megközelítését szolgáló úthálózatot öt, saját tulajdonban levő ingatlanján fejlesztette, melynek keretében tereprendezés valósult meg, valamint új aszfaltos és kőzúzalékos út, továbbá fedetlen csapadékvíz szikkasztó árokrendszer épült. Az újonnan létesített iparterület nagysága 3,3448 ha.

A projekt eredményeként létrejövő területre várhatóan új vállalkozások települnek be, melyek ezáltal növelik a foglalkoztatottságot és élénkítik a térség gazdaságát.

Az önkormányzat az iparterület fejlesztésével és az infrastrukturális háttér megteremtésével a helyi gazdaságfejlesztés érdekében vállalkozások verseny- és munkahelyteremtő képességének javítását, foglalkoztatás bővítését tűzte ki célul. Az egységes területi kezelés mellett befektetés-ösztönzési tevékenységet, a megyei paktummal való együttműködést és marketing tevékenységet is meg kíván valósítani. A fejlesztés nem barnamezős beruházás, de az elérhetőség javítását szolgáló útfejlesztések nem igényeltek művelésből való kivonást. A terület gazdasági területként került besorolásra. 

A projekt elősegíti az együttműködésre alapozott gazdaságfejlesztés céljainak elérését. Hozzájárul a vállalkozói környezet fejlesztése cél eléréséhez, mivel a vállalkozások számára az ipari területek biztosítását eredményezi. A fejlesztés multiplikátor hatása várható a helyi társadalom tekintetében, hiszen nemcsak új munkahelyek jönnek létre, hanem a térségben maradó jövedelmek szintjének emelkedése is prognosztizálható.