Kezdőlap Kecskemét Budapest Külföldi befektetések 2019/2020” jelentés

Külföldi befektetések 2019/2020” jelentés

MAZARS és a Mergermarket közösen publikált jelentése

Budapest, 2020. április 20. – A MAZARS és a Mergermarket közösen publikált szakértői tanulmánya megállapította, hogy a kelet-közép-európai (CEE) régió – a számos kedvezőtlen gazdasági esemény ellenére – kedvelt célja volt a nemzetközi tőkebefektetéseknek 2019-ben is. A „CEE Látkép: Külföldi befektetések 2019/2020” című jelentés a 2019 során megvalósult regionális vállalati összeolvadásokra és felvásárlásokra (M&A – Mergers and Acquisitions) fókuszál, valamint kitekintést nyújt a következő időszakban várható kihívásokra és lehetőségekre is. A tanulmány arra is kitér, hogy – hasonlóan az előző évi trendekhez – tavaly Magyarország a tranzakciók számát tekintve továbbra is a régiós középmezőnyben helyezkedett el.

2019-ben a CEE régióban 726 tranzakciós üzletkötést regisztráltak, ami a 2018-assal egyező mutató. A regisztrált 726 regionális M&A tranzakció mintegy 40 százaléka régión kívüli résztvevőket is érintett, ami az előző négy évihez hasonló eredmény. Ez kiemelten láttatja a régió attraktivitását a nemzetközi befektetők számára a globálisan már tapasztalható lassulás ellenére.

A régió elhelyezkedése egyértelmű kompetitív előny, hiszen egyaránt közel van a fejlett nyugat-európai gazdaságokhoz és a gyorsan növekvő ázsiai és közel-keleti piacokhoz, és sok befektető számára mindkettő előnyeit egyszerre kínálja.” – részletezte Michel Kiviatkowski, a MAZARS Pénzügyi Tanácsadási Szolgáltatásainak kelet-közép-európai vezetője.

A tranzakciók darabszámával szemben azok összértéke 12 százalékkal, 42,3 milliárd euróra csökkent 2019-ben, ami azt jelenti, hogy kevesebb megaüzlet köttetett a régióban. Érdemes megemlíteni, hogy a fenti mutató nem tartalmazza azon tranzakciókat, melyeknél nem került nyilvános közzétételre az érték: tavaly például két olyan jelentős oroszországi LNG (cseppfolyósított földgáz) projekt is zajlott, melyek tranzakciós értéke vélhetően jelentős volt.

A középmezőnyben elhelyezkedő Magyarországon a tranzakciók száma 2019-ben 27 volt, ami eggyel meghaladta az előző évi hasonló mutatót. Az üzletkötések összértéke 253 millió euró volt, ami viszont jelentős elmaradás az előző időszaki regionálisan is kiemelkedő 2.983 millió euróhoz képest. A 2018-as év ebből a szempontból egyedi volt, ami néhány kiemelkedően nagy értékű tranzakciónak volt köszönhető. Emellett 2019-ben itt is történt néhány olyan üzletkötés, melyeknél nem került nyilvánosan közzétételre a tranzakció értéke.

A CEE régió egyik stratégiai előnye a feltörekvő piacokhoz képest a diverzifikált gazdaság. Látunk tranzakciókat a mezőgazdaságban, vegyiparban, IT szektorban, kiskereskedelemben és még számos iparágban.” – foglalta össze Benedek Zoltán, a MAZARS Audit és Tanácsadási Üzletágának vezetője.

Bár a befektetők nem hagyhatják figyelmen kívül a jelenleg is tapasztalható nehézségeket, ezek jelentős része mégis a régiótól független tényező. A terület egyik legjellemzőbb erőssége – a nemzetközi piacokkal való összeköttetés –, egyben kiszolgáltatottságot is jelent a globális sokkokra, ahogy a COVID-19 járvány gyors elterjedése is mutatja. Ezzel együtt is a CEE régió erős alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy a veszélyhelyzet elmúlásával gyorsan talpra álljon.

 A tanulmány további fontos megállapításai:

●        Továbbra is Oroszország, mint a régió legnépesebb piaca és legnagyobb gazdasága tekinthető a CEE régió domináns szereplőjének, a még érvényben lévő szankciók ellenére is. Mintegy 21,5 milliárd euró összértékben 167 tranzakciót regisztráltak, ami kismértékű növekedés az előző évi 159-hez képest. Oroszország jelentőségét jól mutatja, hogy az öt legnagyobb regionális tranzakcióból három orosz kötődésű, mint például a japán Arctic LN 10 százalékos részesedés vásárlása Arctic LNG 2 projektben 2,6 milliárd euró összegben.

●        A beáramló tőke szempontjából Lengyelország a legjelentősebb szereplővé lépett elő 2019-ben: az üzletkötések száma 65-re emelkedett a 2018-as 51-ről. Ráadásul a tranzakciók összértéke több, mint kétszeresére nőtt: 1,9 milliárd euróról 4,6 milliárd euróra.

●     A beáramló tőke szempontjából Magyarországon jelentős visszaesés volt tapasztalható 2019-ben: az üzletkötések száma a 2018-as 13-ról 8-ra csökkent, továbbá ezek összértéke csupán 18 millió eurót ért el az előző évi 2.820 millió euróval szemben.

●        A régióba beáramló tőke tekintetében a tranzakciók volumene szempontjából továbbra is Németország, USA, Egyesült Királyság és Franciaország befektetői játszanak jelentős szerepet.

●    A régió gazdasági szektorait tekintve az ipari szektor volt a legaktívabb 56 tranzakcióval, bár ezek összértéke mindösszesen 1,1 milliárd euró volt, ami visszaesés az egy évvel korábbi 5,5 milliárd euróhoz képest. Ez elsősorban a kis- és közepes méretű tranzakciókkal magyarázható.

●        A tranzakciók értékét tekintve az energetikai és közmű szektor volt a legjelentősebb. A beáramló tőke összege 7,6 milliárd euró volt, ami csekély változás a 2018-as 7,4 milliárd euróhoz képest.

●        A nemzetközi és regionális magántőke társaságok (private equity) szereplők is vonzónak találták a CEE országait – a fejlett országok lassuló növekedése és alacsony hozamelvárásai mellett a régió vállalkozásai közül számos jelentős hozzáadott értékkel rendelkezik, miközben egyre előrébb tartanak az életciklusukban vagy éppen a konszolidáció felé tartanak. A private equity-k aktívak voltak 2019-ben 69 tranzakcióval, ami kettővel meghaladta a 2018-as értéket.