Kezdőlap Események A számontartott nemzet címmel exkluzív térképalbumot ad ki a KSH és a...

A számontartott nemzet címmel exkluzív térképalbumot ad ki a KSH és a KSH Könyvtár

A statisztikai hivatal is emléket állít a trianoni eseményeknek

Budapest, 2020. június 4. – A Központi Statisztikai Hivatal és a KSH Könyvtár a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján „A számontartott nemzet” címmel exkluzív térképalbumot jelentet meg, amely a magyar történelem nyolc évtizedét öleli fel és mutatja be térképi ábrázolásokon keresztül. A kiadvány gerincét a tematikus tanulmányok mellett a Hivatal 1867 és 1945 között működő térképészeti osztálya által készített térképek képezik, amelyek jelenleg a KSH Könyvtár állományában találhatók meg.

Számos, eddig még nem publikált térképet tartalmazó, valamint tudományos ismeretterjesztő tanulmányokkal is kiegészített térképalbum jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal és a KSH Könyvtár közös gondozásában. A nyolc évtizedet felölelő kiadvány statisztikai adatok, elemzések segítségével tekint vissza hazánk Trianon előtti és utáni időszakára, és mutatja be azokat a változásokat, amelyek az ország társadalmi és gazdasági életében bekövetkeztek.

A több mint 250 térkép értelmezését és történeti kontextusba helyezését szöveges részek segítik, amelyek egyúttal a fontosabb események, folyamatok és tendenciák magyarázatát is tartalmazzák. A tizenhárom fejezetre tagolódó kötet többek között a közigazgatás, a népmozgalom, a gazdaság, a közlekedés és az idegenforgalom területén bekövetkezett változásokat szemlélteti.

1920. június 4. óriási traumaként érte az ország lakosságát; a békediktátum aláírásának pillanatában megkondultak a harangok, félárbócra eresztették a zászlókat, gyászolt az ország. Bízom benne, hogy a KSH adatai és térképei méltó emléket állítanak történelmünk e szomorú eseményének a 100. évfordulón. És bár Trianon emléke mindig velünk marad, ne csak a nehézségekre és a veszteségekre emlékezzünk, hanem arra a heroikus küzdelemre is, amelynek eredményeként egy nagy áldozatokkal járó, vesztes háborút követő megcsonkítás után Magyarország talpra állt” – mondta dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke.

Az album megjelentetésén túl a KSH Könyvtár és a Központi Statisztikai Hivatal tartalmas és színvonalas programsorozattal is bővíteni kívánja a társadalom trianoni békediktátummal kapcsolatos ismereteit, amely egyaránt képes a statisztika, valamint a történelem, a gazdaság és a kultúra iránt érdeklődő széles közönség figyelmének felkeltésére. A tervezett programok bemutatják az első világháború előtti és az azt követő történelmi időszak társadalmi és gazdasági környezetét.

A trianoni emléknapon a KSH további két, a témát tudományos céllal és igénnyel feldolgozó kiadványt is megjelentet. A Statisztikai Szemle és a Regional Statistics folyóiratok különszáma szintén a történelmi eseményeket dolgozza fel és tárja az Olvasók elé. A Statisztikai Szemle trianoni tanulmánygyűjteménye az 1938-as, államalapító Szent István királyunk halálának kilencszázadik évfordulója alkalmából született emléklapszámot is megidézve három nagy témakör, a demográfia, a társadalom és a gazdaság folyamatai köré szerveződik, lehetőség szerint kitérve az előzményekre, a Trianont megelőző évtizedekre is.

A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a társadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdésekben. A Hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, kutatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti elkötelezettség.