Kezdőlap Események Cseh kormányfő: a képviselők a támogatások körüli összeférhetetlenségek feloldását kérik

Cseh kormányfő: a képviselők a támogatások körüli összeférhetetlenségek feloldását kérik

Az Európai Parlament a legmagasabb kormányzati szinten megjelenő esetleges összeférhetetlenség feloldására és az uniós alapok végső kedvezményezettjei neveinek nyilvánosságra hozatalára szólít fel.
Nem zárható ki az összeférhetetlenség a cseh miniszterelnök esetében  A kormánytagoknak, akik esetében bizonyított az összeférhetetlenség, dönteniük kell: feladják üzleti érdekeltségeiket, lemondanak az uniós támogatásokról, nem vesznek részt az érdekeiket is érintő döntéshozatalban vagy lemondanak Az Uniónak tudnia kell, ki kapja az általa folyósított támogatást

Pénteken 510 szavazattal, 53 ellenszavazat és 101 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában a Parlament sajnálatát fejezte ki, hogy Andrej Babiš cseh kormányfő aktív szerepet vállal az uniós költségvetés végrehajtásában azzal egyidejűleg, hogy a hírek szerint az Agrofert vállalat irányításában is részt vesz. Az Agrofert az egyik legtöbb uniós forrásban részesülő vállalat Csehországban.

A cseh miniszterelnök feltételezett összeférhetetlenségét jelenleg hivatalos uniós vizsgálat térképezi fel. A képviselők ragaszkodnak ahhoz, hogy akiről bebizonyosodik, hogy üzleti érdekei összeférhetetlenek a kormányzat legmagasabb szintjén betöltött pozíciójával, annak meg kell szüntetnie az összeférhetetlenséget. Ez az üzleti érdekeltségek felszámolásával, az uniós támogatásokról való lemondással, vagy az üzleti érdekeket érintő döntéshozataltól való tartózkodással történhet – ez utóbbi a magas kormányzati tisztséget betöltők esetében a közhivatalról való lemondással valósítható meg.

A képviselők arra kérik a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan új uniós eljárást, amellyel megelőzhető, hogy összeférhetetlenség merülhessen fel az uniós alapok kezelésénél. A szabályoknak elő kell írniuk, hogy az uniós támogatások végső kedvezményezettjeinek neveit nyilvánosságra kell hozni. A szabályoknak emellett maximálniuk kell a természetes személyeknek járó közvetlen kifizetések összegét.

A Parlament elítéli azt a „gyalázkodó nyelvezetet és gyűlöletbeszédet”, amelyet Babiš kormányfő az uniós források elosztására és az összeférhetetlenségre vonatkozó híreket egy 2020 februári, csehországi látogatáson kivizsgáló képviselők ellen használt. A küldöttségnek a magyar Rónai Sándor (S&D) képviselő is tagja volt. Monika Hohlmeier (EPP, Németország), a parlamenti tájékozódó küldöttség vezetője „Ha bebizonyosodik a cseh miniszterelnök összeférhetetlensége, akkor le kell mondania minden, uniós támogatásban részesülő vállalatban betöltött vezető szerepéről, az uniós támogatások odaítélésénél nem vehet részt olyan céget érintő döntésben, ahol ő a végső kedveményezett, vagy végső esetben le kell mondania kormányfői tisztségéről. A másik megoldás, hogy egyetlen, a miniszterelnök összeférhetetlensége által potenciálisan érintett vállalat se juthasson többé uniós támogatáshoz. Az Uniót és tagállamait pedig arra szólítjuk fel, hogy védjék meg jobban adófizető polgáraik pénzét az oligarchikus struktúrákkal szemben. A meglévő védelmi mechanizmusok a jelek szerint elégtelenek.”

A következő lépések
Összeférhetetlenség gyanúja miatt 2019 januárja óta folyik hivatalos európai bizottsági vizsgálat a cseh miniszterelnökkel szemben. 2019 novemberében a Babiš miniszterelnök közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló cégek számára az uniós kasszából járó összes kifizetést felfüggesztették.2019 decemberében az EU korrupcióellenes hivatala, az OLAF jelentését követően a cseh főügyész uniós forrásokkal való visszaélés gyanújával újraindította a nyomozást az Agrofert csoport „Gólyafészek” nevet viselő egyik projektje ügyében.

Háttér
Az Agrofert csoport több mint 230 cégből álló konglomerátum, 34 ezernél is több alkalmazottal. Andrej Babiš a cégcsoport alapítója és állítólagos tényleges tulajdonosa. A csoport az egyik legtöbb uniós támogatásban részesülő vállalat Csehországban: a képviselők szerint csak 2018-ban 973 284 000 cseh korona (mintegy 36,5 millió euró) összegű agrártámogatást, a kohéziós alapokból 2014 és 2020 között pedig további 16 millió eurót kapott. Jelenleg egyetlen uniós jogszabály sem kötelezi a tagállamokat, hogy közzétegyék az uniós támogatások végső kedvezményezettjeinek nevét.