Kezdőlap Események Czollner Mihályra emlékeztek

Czollner Mihályra emlékeztek

Egészségügyi, egyházi és oktatási célokra, valamint a szegények megsegítésére is sokat áldozott Czollner Mihály. A német származású vaskereskedő emléktábláját, valamint feleségével közös sírhelyét hétfő délután a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat (NTNÖ) koszorúzta meg.

Az NTNÖ 2009-ben – Czollner Mihály születésének 250. évfordulóján – helyezett el emléktáblát a Kecskemét fejlődéséért, épüléséért sokat tevő vaskereskedő tiszteletére a Czollner téri Szent Erzsébet templom falán, és ugyanakkor újíttatták fel a templom oltártere alatti családi kriptát. Azóta is minden évben koszorúzással emlékeznek rá.

Czollner Mihály életének főbb állomásait Neuendorfné Rózsa, a nemzetiségi önkormányzat elnöke elevenítette fel. Az 1759-ben született, német származású Czollner Mihály húszévesen került Pestről Kecskemétre. Inasként dolgozott Deron József vaskereskedő mellett. Deron halála után özvegye a tehetséges inasnak ajánlotta fel az üzlet továbbvitelének lehetőségét, majd hamarosan – dacára a 23 év korkülönbségnek – feleségül is ment Czollner Mihályhoz. A házaspár egy évtizedig élt együtt. Neje halálát követően Czollner újra megnősült. Sikeres üzletembernek ismerték, a városi elöljárók közé is beválasztották. Kamatmentes kölcsönöket adott a városnak, és az első ispotály (kórház) felépítését is bőkezűen támogatta. Végrendeletében is nagyobb összegeket hagyott kórházi, egyházi és iskolai célokra. Második felesége, Béni Erzsébet állta az 1826-ban felépült Szent Erzsébet templom költségeit.

A mai Czollner téren – erről már Szabó István atya beszélt – évszázadokon keresztül temető volt, és a területén egy, a tizenkét apostol emlékezetére állított kápolna is állt. A temetőt 1778-ban zárták be, majd az 1790-es években kápolna is pusztulásnak indult. Helyére épült a Szent Erzsébet templom. Mellette hamarosan egyházi elemi iskola indult, később harangozólakás és parókia is épült. 1917-től az angolkisasszonyok zárdája és az általuk működtetett iskola talált otthonra itt. Ma a piarista rend gondozza a templomot és látja el a liturgikus szolgálatot.

A rövid megemlékezésen német nyelvű szavalattal Ruhland Anna Katharina, a Vásárhelyi Pál általános iskola harmadik osztályt végzett tanulója működött közre. A koszorúzáson Kecskemét önkormányzatát Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester és Sipos László, nemzetiségi ügyekért is felelős tanácsnok képviselte.

Forrás:Hiros.hu Fotó:ARM