Kezdőlap adomány Az utcán élő hajléktalan személyeket segítő projekt valósult meg a Dél-Alföldön

Az utcán élő hajléktalan személyeket segítő projekt valósult meg a Dél-Alföldön

A „Silencio” Hitközösség 265 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló EFOP-1.1.4-16 Elsőként lakhatás tárgyú pályázati kiíráson. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt célja hajléktalan emberek foglalkoztathatóvá válásának segítése, az önálló lakhatás és életvezetés kialakításával kombináltan.

Az EFOP-1.1.4-16-2017-00008 projektgazdája a kecskeméti székhelyű „Silencio” Hitközösség, amely 2008-ban jött létre, mint nonprofit szervezet. Létrehozásával rászorult, hátrányos helyzetbe került
embereket segítenek, támogatnak. A pályázat célja a tartósan utcán, közterületen, valamint hajléktalan szállón élő emberek számára
alternatív, munkaerő-piaci reintegrációt célzó szolgáltatások biztosításával olyan készség- és képességfejlesztés, amely révén a későbbiekben eséllyel léphetnek be a munka világába és az önálló
életvitel felé. A készség- és képességfejlesztés felöleli a mentális, önérvényesítési hátrányok ledolgozását és néhány alapvető, a munkaerő-piac által elvárt rutin, tudás és norma megszerzését.
A két éves munka eredményeként a programba 24 fő került bevonásra, 27 hónapon keresztül, két támogatási periódusban. A résztvevők sikeresen tették meg első lépéseiket a társadalomba, a munka világába való visszailleszkedésüket illetően.
A projektről bővebb információt a www.silencio.hu oldalon olvashatnak.


További információ kérhető:
Bihari Mónika szakmai vezető
Elérhetőség: 76 / 614-289, [email protected]