Kezdőlap Fejlesztés Dinamikusan fejlődő Helvécia – még élhetőbb környezet

Dinamikusan fejlődő Helvécia – még élhetőbb környezet

Balogh Károly polgármester büszkén tekint arra, hogy a beadott pályázataik nagy része támogatásban részesült, így rengeteg fejlesztést meg tudtak valósítani a településen, ami által még élhetőbb környezetet tudnak biztosítani a lakosság számára. További fontos eredménynek tartja, hogy 2020-ban hitel felvétele nélkül gazdálkodott az önkormányzat, amely zökkenőmentesen működtette intézményeit, a lakosság minden rétegét tudták támogatni, illetve biztosították a közszolgáltatásokhoz való zavartalan hozzáférést.

Egészségügyi Központ kialakítása

Az idei év egyik legfontosabb fejlesztése az Egészségügyi Központ kialakítása volt, amely a Szabó Sándor telepi részen lévő, egykori óvodaépület felújításával, két pályázat támogatásával valósult meg. Ehhez a projekthez az „Egészségügyi központ kialakítása Helvécián” pályázaton 30 millió Ft-ot, az „Energetikai hatékonyság növelése Helvécián” pályázaton pedig 50 millió Ft-ot nyertünk. Az időközben bekövetkezett kivitelezési költségek emelkedése miatt önkormányzatunk emellett 65 millió Ft összeget biztosított a beruházáshoz. Az energetikai pályázaton belül a Wéber Ede Általános Iskola napelemmel való ellátása is megvalósult az iskolakezdésre.

Az úthálózat fejlesztése

Nagy örömünkre szolgált, hogy a TOP „Iparterület elérhetőségének javítása Helvécián” című pályázati támogatással az első félévben megvalósult a Kiskőrösi út Széles köztől Kecskemét felé tartó 818,5 m-es szakasz szilárd burkolattal való ellátása. A projekt keretében 25 millió Ft támogatást kaptunk a kivitelezéshez, melyhez önerőként mintegy 7 millió Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Megújult járdahálózat               

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának „Fenntartható közlekedésfejlesztés Helvécián” című projektje 35 millió Ft támogatásban részesült, melyhez – tekintettel az időközben megnövekedett kivitelezési költségekre – 5,25 millió Ft többlettámogatást állapított meg az Irányító Hatóság, így ez a projektünk összesen 40,25 millió Ft támogatásban részesült. A projekt célja volt a gyalogosok védelme érdekében lakott területen a település járdahálózatának megújítása és kiegészítése a legforgalmasabb szakaszokon. A kivitelezés szintén az első félévben valósult meg, és a gyalogátkelő forgalomba helyezése is megtörtént.

Karbantartási eszközök beszerzése

A Magyar Faluprogram pályázati támogatásával számos beruházást tudtunk megvalósítani ebben az évben. Többek között 30 millió Ft támogatást nyertünk a település útjainak a portalanítására, melyből mind a két belterületi településrészen, de külterületen is tudtuk javítani az utakat. Az „Eszközfejlesztés helvéciai belterületi közterületek karbantartására” projektben pedig bruttó 14,7 millió Ft értékben egy MTZ820.4 traktort, egy rézsűzúzót, egy homlokrakodót, egy trágyavillát és egy egytengelyes pótkocsit vásárolt az önkormányzat.

Új gépjárművel a tanyagondnoki szolgálatban

A „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című pályázati kiírásra is benyújtottuk a pályázatot egy új gépjármű vásárlására. Ez a pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, 14,58 Ft támogatási összeget állapítottak meg önkormányzatunk részére. A sikeres pályázat keretében egy db Volkswagen Transporter Kombi gépjárművet szereztünk be, amivel az I. számú tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátását biztosítja Helvécia Nagyközség Önkormányzata.

Az óvodaudvar zöldterületének fejlesztése

Önkormányzatunk vissza nem térítendő támogatásra nyújtott be pályázatot az óvodaudvar zöldterületének fejlesztésére. A pályázatot a Helvécia, 459/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő óvodaudvar zöldterületének fejlesztése, az öntözőrendszer kiépítése, valamint a területfüvesítés érdekében adta be az önkormányzat. Mintegy 5 millió Ft támogatást kaptunk a kivitelezéshez és az előkészítési költségekre. Az első félévben ez a projektünk is befejeződött.

Az orvosi rendelő felújítása

Egy másik pályázatunk során, szintén a Magyar Faluprogram keretében, több mint 17 millió Ft támogatást kaptunk a Kiskőrösi úti orvosi rendelő felújítására, valamint eszközbeszerzésre, amiből orvosi eszközöket, bútorokat és informatikai eszközöket szereztünk be.

A „Polgármesteri Hivatal felújítása” MFP-HPH/2019. kódszámú konstrukció keretében a polgármesteri hivatal épületének bejárata elé kapcsolódó nyeregtetős előtető-gádor kivitelezési munkáinak támogatására kaptunk közel 11 millió Ft-ot. A kivitelezés novemberben befejeződik.

A Helvéciai Sportegyesület 5 millió Ft összegű pályázatot nyert a Leader program keretében közösségi programokhoz szolgáló kültéri kemence építésére, melynek megvalósításához az önkormányzat egy millió Ft támogatást biztosított.

Sikeres év eleji rendezvény

2020-ban sajnos csak márciusig tudtuk megtartani a rendezvényeinket, tekintettel a pandémiás helyzetre. A legnagyobb sikerű rendezvényünk február 29-én, az Alapítási és Szomszéd Ünnep volt. Első ízben hirdettük meg a Helvécia futást, amely felülmúlta a várakozásainkat, hiszen több mint 320 fő teljesítette a 3 távot. Nagy sikert aratott a futás, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Otthon mögötti téren megtartott disznótoros ebédünk is, mellyel megvendégeltük a lakosságot, illetve az ide érkező vendégeket. Jövőre is tervezzük megrendezni ezt az ünnepet, és a 2. Helvécia futást, ha a közegészségügyi helyzet megengedi.

Jövőbeli tervek

Terveink között szerepel a meglévő és újonnan kialakítandó telkek értékesítése, valamint az útjaink fejlesztése, karbantartása, annak érdekében, hogy az ideköltözni vágyóknak megfelelő környezet biztosítsunk.

Folyamatban van a „Piac fejlesztése Helvécián – a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében” című, TOP-os pályázatunk megvalósítása a Művelődési Ház mellett. Ehhez 50 millió Ft támogatást nyertünk, mellyel egy 500 m2-es csarnokot tudunk építeni. Óvodai tornaszobát szeretnénk építeni a Napvirág óvodához, ehhez a napokban nyertünk pályázati támogatást a Magyar Faluprogram keretében 30 millió Ft összegben. Az épület kivitelezését 2021-ben tervezzük, ugyanígy jövő tavasszal fogunk hozzá a másik Faluprogramos pályázathoz, a belterületi járdaépítéshez, felújításhoz a Sport utcában. A II. számú háziorvosi szolgálathoz 2,8 millió Ft összegben nyertünk támogatást eszközök és bútorok beszerzésére, szintén a Faluprogram keretében, amiket hamarosan megvásárolunk. Szeretnénk továbbá a Tábor utcai orvosi rendelőt és szolgálati lakást is felújítani. Tervezzük az állami fenntartású iskoláknak helyt adó, de önkormányzati tulajdonú iskolák fejlesztését is. A Wéber Ede Általános Iskolához 200 férőhelyes Sportcsarnokot szeretnénk építeni, úgyszintén a Feketeerdői Általános Iskolánál lévő Sportcsarnok tetőzetét is tervezzük felújítani. Ehhez figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket is.

Terveink között szerepel a Kiskőrösi út most megépített szakaszán túlmenően a további szakaszok kiépítése is, Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzatával együttműködve. Ehhez a terveket elkészíttettük már korábban, keressük a legoptimálisabb megoldási lehetőséget.

Terveink között szerepel a parkfelújítás, és a közterületek virágosítása: Milleniumi park, Szabó Sándor telepi park felújítása (fásítás, füvesítés, pihenő padok elhelyezése, szabadidős sporteszközök telepítése: kosárpalánk, ping-pong, asztal), továbbá a játszóterek felújítása, kialakítása: Tábor utcai, Kerekerdő Óvoda mögötti, Jubileum utcai, Petőfi S. utcai, a két óvodánál és a bölcsődénél, valamint a Katolikus templomnál