Kezdőlap Hírek A 2021. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS SZÁMLÁLÓBIZTOSAINAK TOBORZÁSÁRÓL

A 2021. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS SZÁMLÁLÓBIZTOSAINAK TOBORZÁSÁRÓL

Businessman Builds a Tower

A 2021. évi népszámlálást május 1. és június 20. között tartják hazánkban, a pótösszeírás 2021. június 21. és június 28. között történik. A vonatkozó jogszabályok alapján az összeírás előkészítéséről és végrehajtásáról a települési önkormányzatok jegyzője gondoskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányítása mellett. A jegyző feladata különösen a számlálóbiztosi hálózat létrehozása az adatfelvétel végrehajtására.

A számlálóbiztosok a népszámlálás sikerének megalapozói, lelkiismeretes munkavégzésük az eredményes cenzus egyik legfőbb záloga. Alapvető feladatuk az adatfelvétel végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal által készített oktatási anyagban található utasítások betartásával. Egy számlálóbiztos a hozzárendelt számlálókörzetben lévő körülbelül 200 db címet és az ott élő átlagosan 130-150 személy összeírását bonyolítja le. A feladat elvégzéséhez e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően a jelentkezőknek vizsgát kell tenniük.

A számlálóbiztosok az adatgyűjtést a modern kor igényeinek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal által biztosított tabletek segítségével töltik ki a kérdőíveket, így teljesen megszűnik a papír alapon történő adatszolgáltatás. A számlálóbiztosok munkájuk során felelősséggel tartoznak az átvett munkaeszköz tekintetében.

Ki lehet számlálóbiztos?

Minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár lehet számlálóbiztos, aki vállalja az összeírói munkával kapcsolatos feltételeket, és megfelel az alapkövetelményeknek.

Hogyan lehet számlálóbiztos?

A számlálóbiztosi munkára jelentkezők a „Számlálóbiztosi feladatleírás” áttekintését követően kitöltik a „Számlálóbiztosi jelentkezési lap”-ot – mely letölthető az internetről (www.kecskemet.hu/varoshaza/nepszamlalas), valamint elérhető a Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 2. szám alatt található központi ügyfélfogadójában.

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 2. szám alatt található központi ügyfélfogadójában lehet leadni 2021. február 1-től február 28-ig.

A jelentkezéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 76/513-572

A számlálóbiztosi munkára olyan személyek jelentkezését várjuk, akik jó kapcsolatteremtő- és beszédkészséggel rendelkeznek, pontosan tudják követni az előírásokat, betartják a határidőket, vállalják az új ismeretek elsajátítását, a kapott válaszok bizalmas kezelését és a népszámlálás idején más adatgyűjtési-, illetve kereskedelmi ügynöki tevékenységet nem végeznek. Előnyt jelent az idegennyelv-ismeret, a választott számlálókörzet helyismerete, a helyi elfogadottság, jó hírnév.