Kezdőlap Események F E L H Í V Á S J A V A...

F E L H Í V Á S J A V A S L A T T É T E L R E

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató
tevékenységek elismerésére kitüntetéseket alapított.

Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára
Kada Elek-díj
Katona József-díj
Kodály Zoltán-díj
Bozsó János-díj
Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj
Az Év Kecskeméti Mestere Díj
Mészöly Gyula-díj
Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj
Kecskemét Szociális Ügyéért Díj

A díjak, elismerő címek kitüntetettjeire széles körben van lehetőség javaslatot tenni.
A javaslattételi feltételek a város honlapján, a oldalon megtalálhatóak.

https://kecskemet.hu/uploaded_files/files/hirek/75830/javaslatteteli_felhivas_210409.pdf

A javaslatok benyújtásának határideje: 2021. május 20.

Részletes tájékoztatás kérhető továbbá:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Képviselőtestületi Osztály,

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. címen, vagy a
76/513-502-es telefonszámon