Kezdőlap Események Helvécia Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki a vidéki életminőség és a lakosság...

Helvécia Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki a vidéki életminőség és a lakosság komfortérzetének javítását, valamint a vidék lakosságmegtartó képességének erősítését. 2021 évben tovább folytatódik ezen célkitűzés megvalósítása.

Az önkormányzat biztosítani kívánja az óvodáskorú gyermekek méltó környezetben, magas szinten történő ellátását azzal is, hogy élhető környezetet biztosít a részükre. Legnagyobb intézményünk, a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde több lépcsős fejlesztését tervezzük.
A Kerekerdő Tagóvoda 2019-ben költözött egy teljesen új, korszerű épületbe, amelyet a TOP-os pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. Azon a feladatellátási helyen 2020-ban a Magyar Faluprogram
támogatásával megvalósult az óvodaudvar füvesítése, locsolórendszer kiépítése. Önkormányzatunk a székhely intézményen is szeretné biztosítani ugyanazt a feladatellátást azért, hogy ebbe az épületbe járó gyermekek se szenvedjenek hátrányt, ezért a Magyar Faluprogram kiírásaira 2021-ben is több pályázatot nyújtottunk be a székhely Napvirág Óvoda fejlesztésére. Egyrészt az udvar füvesítése, és a locsolórendszer telepítése érdekében, hogy az intézmény környezete is komfortosabb legyen, másrészt pedig a közlekedő zárttá, fűtötté
tétele érdekében, hogy az épület komfortfokozata emelkedjen, az energiahatékonyság javuljon.
Az elmúlt évben megnyert MFP pályázat segítségével nyáron megvalósul ennek az épületnek bővítése, tornaszoba építéssel. A kivitelezési szerződés aláírásra került, a munkálatok hamarosan elkezdődnek.


Az Önkormányzat különös figyelmet fordít az önkormányzati kezelésű utak további folyamatos karbantartására, javítására. A település kül- és belterületén Helvécia Nagyközség Önkormányzata korábbi pályázati támogatással, illetve önerőből is elvégezte a földutak egy részének portalanítását, stabilizálását, kőzúzalékkal történő leszórását.
Jelenleg a meglévő útalapok felületi zárását kívánjuk megvalósítani, erre szintén pályáztunk az idei MFP kiírás alapján. A
pályázat keretében öt útszakasz építését kívánjuk megvalósítani. A Jusztin sor első szakaszát, a Rákóczi utca I.-II.-III.
szakaszát, valamint a 058/37. hrsz-ú külterületi út egy részét tervezzük kiépíteni.
A helvéciai temető ravatalozóján nagyobb felújítás nem történt az elmúlt évtizedekben, mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei ezt nem tették lehetővé. Önkormányzatunk valamennyi területen szeretné fejleszteni a közszolgáltatásokat, így a kegyeleti szempontokra is figyelünk. A búcsúztatások helyszínéül szolgáló épület környezetét is szeretnénk ehhez méltóvá tenni. A meglévő ravatalozó nyitott fedett résszel bővülne, így védve az időjárás hatásaitól a szertartáson résztvevőket. A meglévő épületben egy vizes blokk is kialakításra kerül a meglévő tároló helyiségekben. A Magyar Faluprogram keretében ennek megvalósítására is pályáztunk.
A korábban megnyert TOP-os pályázat segítségével sikerül megépíteni a piac épületét a Művelődési Ház mellett.
Ez a beruházás jelenleg folyik, 2021. június első felében kell befejezni.
Ebben az évben szintén a korábban megnyert TOP-os pályázatok segítségével kialakított új Egészségügyi Központba költözött át a II. számú háziorvosi szolgálat, a II. számú védőnői körzet, és a fogorvosi ellátás. A háziorvos és a védőnő részére új egészségügyi és informatika eszközöket, valamint bútort is tudtunk vásárolni a pályázatok segítségével.
Tavasszal Leader pályázati támogatással tudtuk bővíteni a játszóeszközöket, és új játszóteret, parkot is kialakítottunk.
Saját erőből új játszóeszközöket vásároltunk a Szabó Sándor telepi parkba, várhatóan 2021. júniusban kerül sor a telepítésre. Ezen túlmenően a Kerekerdő Tagóvodához is vettünk még játszótéri eszközöket, a Művelődési Ház előtti parkba pedig egy újabb fitnesz eszközt. Ezeket is júniusban fogják szállítani.
Terveink között szerepel még újabb tanyagondnoki busz, valamint gépek, eszközök beszerzése a közterületi munkák hatékonyabb elvégzése érdekében.