Kezdőlap Események KÖSZÖNTJÜK MAGYARORSZÁG 2. LEGRÉGEBBI CUKRÁSZDÁJÁBAN!

KÖSZÖNTJÜK MAGYARORSZÁG 2. LEGRÉGEBBI CUKRÁSZDÁJÁBAN!

Belépve a cukrászda ajtaján Hygia üdvözöl bennünket. A szalonokban egy csészeforró, gõzölgõ tea mellett induljunk el vissza az idõben, és ismerjük meg a SzázévesCukrászda történetét.Maga az épület az 1801. évi tûzvész után létesült. 1839-ig gyógyszertár mûködött benne. Erre utal a sarokterem falában található homokkõkép, amelyen a kígyóját tálkájából etetõ Hygia volt restaurálható. A cukrászdát 1840-ben alapította Salis András cukrászmester. Salis András 1841-ben vette feleségül Reinhardt János német gyulai cipész lányát, akinek rokona, Reinhardt József 1854-ben átvette a cukrászdát. Reinhardt József 1887-ben bekövetkezett halála után özvegye, Kontúr Róza vezette tovább az üzletet 1900-ig. Segédje, Balaskó Béla 1900 és 1907 között vitte tovább a hagyományokat. Az õ segédje, Lázár János 1907 és 1924 között gondoskodott a Reinhardt Cukrászda hírnevérõl, majd özvegye, Lázár Jánosné 1947-ig mûködtette tovább. Ekkor szintén segédjének, Jánosi Imrének adta át az üzletet egészen 1984-ig. Nem lévén leszármazottja, 74 éves korában eladta a városnak és azóta önkormányzati tulajdon. 1952-ben nevét megváltoztatták Százéves Cukrászdára. A ház copf és empir stílusú elemekkel épült, de magán viseli a korai klasszicista jegyeket is. A díszítõ festések által meghatározott termekben korhû és eredeti biedermeier berendezési tárgyak láthatóak. 1840-bõl maradt fenn a sarokterem fali polcállványzata, a két aranyozott favázával és a fedeles cukorkásüvegekkel, valamint a régi edényeket õrzõ vitrines pult is. Mivel a cukrászda mindig is közösségi hely volt (a boltozatok közepén feltárt falképek töredékei bizonyítják) az 1984–1986 közötti helyreállítás során igyekeztek a reformkori hangulatot visszaidézni. Fõként a 6 –7 fõs asztalok jellemzõek a cukrászdában. Nagy kincse a cukrászdának egy hasábszekreterben elhelyezett 32 sípos géporgona, amelyet Josef Hain bécsi mester készített 1819-ben.

Az egykori cukrászmûhely helyén cukrászmúzeumot rendeztek be korabeli eszközökkel, amelyek egyedi látnivalót nyújtanak az országban. 2004-ben a cukrászda életében egy jelentõs felújítást hajtottak végre, hogy továbbra is a legértékesebb gyöngyszeme maradhasson a Dél-Alföldnek és ez a csodálatosan szép cukrászda egyedi, különleges élményt nyújtson vendégeinek.

5700 Gyula, Erkel tér 1. • Telefon: 06-66/362-045

Üzemeltetõ: Balogh László mestercukrász • Telefon: 06-30/269-6867