Kezdőlap Kiemelt BNP Paribas Cardif: ismét egyre optimistábbak a magyar munkavállalók

BNP Paribas Cardif: ismét egyre optimistábbak a magyar munkavállalók

Túl a mélyponton, de még nem a válság előtti szinten

A hazai munkavállalók az egy évvel ezelőtti állapothoz képest egyre optimistábban tekintenek jelenlegi állásuk, illetve munkahelyük stabilitására, amelyet egy esetleges új elhelyezkedés esélyével kapcsolatos percepció rekordmagas pontszáma is alátámaszt.
Összességében elmondható, hogy a magyarok egzisztenciális válságérzete már túl van a mélyponton és közelít a járvány előtti időszakhoz, derül ki a BNP Paribas Cardif Biztosító és a Medián legfrissebb közös kutatásából.
A több mint egy éve tartó járvány harmadik hullámának lecsengése a munkaerő-piaci tendenciákra is pozitív hatást gyakorol, így a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe 68 pontos értéket vett fel júniusban. Bár az előző és az azt megelőző év hasonló
időszakához képest 2-2 ponttal alacsonyabb az idei második negyedéves mutató, ha figyelmen kívül hagyjuk a munkavállalók jelenlegi állásuk megtartása iránt érzett egyre gyengülő motiváció
korrigáló hatását, akkor egy lassan, de biztosan erősödő optimista hangulat tapasztalható.


A negyedéves jelentésből kiderül, hogy a munkavállalók – összhangban a járvány harmadik hullámának lecsengésével – a tavalyi adatokkal összevetve már jóval optimistábbak a mostani pozíciójuk megtartásával kapcsolatban: a tavaly nyári 74 pont után idén júniusban már 8 pontot vett fel ez a részindex, ami jelentős javulásnak számít, bár a két évvel ezelőtti azonos negyedévben mért időszakhoz képest (92 pont) még jócskán elmarad.
A BNP Paribas Cardif Biztosító az ügyfeleknek egészségkárosodás, keresőképtelenség vagy munkanélküliség okozta jövedelemveszteség esetén anyagi segítséget nyújtó hitelfedezeti biztosításhoz kapcsolódó statisztikái 49%-os növekedést mutatnak a 2021 második
negyedévében kifizetett összegben az előző év azonos időszakához képest. Külön említést érdemel, hogy a munkanélküliségre vonatkozó kifizetések 58%-kal magasabbak, mint egy évvel korábban. Ez arra utal, hogy a felmérésben résztvevők optimizmusa ellenére a magyar
háztartások pénzügyi helyzete valószínűleg sérülékenyebb, mint a COVID-19 előtt.
Ugyancsak számottevő emelkedés volt tapasztalható annak megítélése kapcsán is, hogy az adott válaszadó mennyi időre látja biztosnak a pozícióját a jelenlegi munkahelyén: az egy évvel ezelőtti 55%-ról 62%-ra emelkedett azok aránya, akik több mint öt évre biztosnak látják a munkahelyüket.
Kifejezetten pozitív fejleménynek számít, hogy a dolgozók korábban még sosem bíztak ennyire abban, hogy könnyen találnának maguknak új állást: a felmérésben regisztrált 60 pont az előző év azonos időszakában 58, 2019-ban pedig 57 pont volt.

Classification : Internal
Hasonlóan kedvező tendencia tapasztalható magának a munkahely fennmaradásának megítélésével kapcsolatban is az előző évhez képest: a most mért 89 pont ugyan megegyezik az előző negyedévben regisztrált értékkel, ugyanakkor 4 ponttal magasabb a 2020 nyarán mért számhoz képest. Érdemes hozzátenni, hogy bár a járvány előtti időszakhoz képest – amikor tartósan 90 pont feletti értékeket vett fel a részindex – még van egy enyhe elmaradás, de a válság kirobbanása óta az ezzel kapcsolatban kialakult pesszimista tendencia mindenképpen megállni látszik.
A kutatásból az is kiderül, hogy az elmúlt év stagnáláshoz képest némileg csökkent a jelenlegi munkahely megtartása iránt érzett motiváció: az előző három negyedévben mért 58, valamint
az egy évvel ezelőtti 60 ponthoz képest az 56 pont már kézzelfogható elmozdulásnak számít és ez is azt a trendet támasztja alá, hogy a munkavállalók már kevésbé aggódnak a mostani munkahelyük megtartásával kapcsolatban. A munkavállalók motivációjára részletesebben is kitérő részeredményekből kiderül, hogy az előző év azonos időszakához képest 56-ról 46%-ra esett azok aránya, akik ugyanannyi pénzért többet is dolgoznának, valamint 51-ről 40%-ra
csökkent azoké, akik nehezebb munkát is hajlandóak lennének elvégezni ugyanennyi pénzért.
Érdekes adat ugyanakkor, hogy 65-ről 69%-ra nőtt azok aránya, akik hajlandóak lennének a saját költségükön is továbbképezni magukat (Ez fél évvel ezelőtt még 68% volt.)
„A nyári adatok alapján egyértelműen úgy tűnik, hogy az előző negyedévek romlása, vagy éppen stagnálása után a magyar munkavállalók egyre optimistábbak a saját helyzetük
megítélésével kapcsolatban” – mondta el Kiss Márk István. A BNP Paribas Cardif Biztosító vezérigazgatója ugyanakkor hozzátette: a növekvő kárkifizetések trendje azt mutatja, hogy a magyar háztartások anyagi helyzete instabil, ami alátámasztja a hitelfedezeti biztosítások fontosságát.
A felmérésből továbbá kiderül, hogy a különböző demográfiai jellemzőket is figyelembe véve érdemi eltérések nem tapasztalhatóak sem a járvány előtti időszakhoz, sem pedig az előző év hasonló időszakához képest. Az érettségivel és diplomával rendelkezők (68-68 pont) a mostani felmérésben valamivel pesszimistábbak a szakmunkásoknál (71 pont), ugyanakkor jóval optimistábbak az érettségivel rendelkezőknél (55 pont). Továbbá a Nyugat – és Közép-
Magyarországon élőket (68-67 pont) némileg megelőzi a kelet-magyarországiak (69 pont).
Életkori bontás alapján a 40-49 és az 50-59 év közöttiek voltak a legoptimistábbak (70-69 pont), utánuk következnek a 30-39 évesek (68 pont). A 18-29 közöttiek körében most 65 pontot vett
fel az index. Az előző negyedévhez hasonlóan a férfiak és nők között csak minimális eltérés tapasztalható a bizalmi index kapcsán: a nők körében 67, a férfiaknál 69 pontot mértek.

Információ a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexről
A BNP Paribas Cardif biztosító a Mediánnal közösen 2014-ben alkotta meg az indexet. Azért hozták létre, hogy mérni lehessen: mennyire stabil a munkaerőpiac a munkavállalók szemszögéből, tehát a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi munkahelyük
hosszú távon is munkalehetőséget biztosít majd számukra, milyen lépéseket tennének meg annak érdekében, hogy megtartsák munkahelyüket, ha az veszélybe kerülne, illetve, hogy megérzésük szerint milyen könnyen találnának új munkalehetőséget. Az index 1 200 fő személyes megkérdezésén alapul. A minta életkor, nem, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentálja a felnőtt magyar népességet.

Classification : Internal
Először egy alapkutatást végeztek el, melynek keretén belül 13 releváns kérdést tettek fel egy országosan reprezentatív mintának, a következő három dimenzióban:

 • A munkahely biztonsága
 • Potenciális erőfeszítések az állásuk megőrzése érdekében
 • Egy új állás megtalálásának komplexitása
  Statisztikai elemzéssel kiválasztották az indexképzéshez leginkább megfelelő 7 kérdést. Az ezen 7 kérdés alapján számított index minél magasabb értéket vesz fel, a munkavállalók:
 • annál jobban bíznak abban, hogy a munkahelyük hosszútávon megfelelő álláslehetőséget tud nekik biztosítani
 • annál stabilabbnak érzik saját pozíciójukat a munkahelyükön
 • annál több mindent tennének meg azért, hogy megtartsák állásukat, ha az esetlegesen veszélybe kerülne
 • annál könnyebbnek értékelik egy esetleges új munkalehetőség megtalálását
  Az előző év azonos időszakában mért adatokkal való összehasonlítás jobban rámutat a trendszerű változásokra, illetve nem vezet félre az esetleges szezonalitás sem.
  További információ:
  Sajtókapcsolat:
  Zétényi Blanka +36202798002
  [email protected]
  A magyarországi BNP Paribas Cardif biztosítóról
  A BNP Paribas Cardif leányvállalatai 2002-ben kezdték meg működésüket Magyarországon. A
  BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt. és a BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt. a jövedelempótló biztosítások szakértőiként meghatározó szereplői a hitelfedezeti és számlavédelmi biztosítások
  piacának.
  Partneri kapcsolatokon alapuló üzleti modelljüknek köszönhetően termékeiket bankokkal, más biztosítókkal, áruházláncokkal, telekommunikációs vállalatokkal és közműszolgáltatókkal kötött
  együttműködési megállapodásokon keresztül értékesítik. Ügyfeleik száma közel 500 000.
  A BNP Paribas Csoport tagjaként a Biztosító erős anyavállalati háttérrel és szoros testvérvállalati együttműködés mellett tevékenykedik Magyarországon.
  Munkavállalók száma Magyarországon: 43 fő
  Fő termékek: hitelfedezeti biztosítások, jövedelembiztosítások, közüzemi és telefonszámla- biztosítások, garancia kiterjesztés és balesetbiztosítás, mindennapok védelme
  Bruttó díjbevétel (2020):
  BNP Paribas Cardif Életbiztosító Zrt.: 3 milliárd forint
  BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt.: 5,61 milliárd forint
  A BNP Paribas Csoportról
  A BNP Paribas Csoport a világ 71 országában van jelen és több mint 198.000 alkalmazottat foglalkoztat. Két alaptevékenységével, a lakossági banki és a kereskedelmi banki üzletágával előkelő helyet foglal el a nemzetközi ranglistákon. Magyarországon a BNP Paribas több mint 25 éves múlttal rendelkezik. A Bank 1991-ben kezdte meg működését Magyarországon. A BNP Paribas Cardif ikerbiztosítókon kívül a BNP Paribas Csoport leányvállalatai Magyarországon: a

Classification : Internal
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe befektetési banki termékek széles palettáját kínálja állami, helyi és nemzetközi nagyvállalati, és intézményi ügyfelei részére. A Magyar Cetelem Bank, amely jelentős szereplője a fogyasztói és személyi kölcsönök piacának, a gépjármű
flottakezelésben és operatív lízingben tevékeny Arval Magyarországot, illetve az értékpapír elszámolási és letétkezelési szolgáltatásokat nyújtó BNP Paribas Securities Services. A BNP Paribas Csoport legfiatalabb tagja Magyarországon a BNP Paribas Real Estate, amely
ingatlankezelési szolgáltatások széles skáláját ajánlja.


A BNP Paribas Cardif-ról
A hitelfedezeti biztosítások nemzetközi piacán vezető szerepet betöltő 1 BNP Paribas Cardif, a BNP Paribas Csoport biztosítója, kockázati és megtakarítási biztosítási termékeket kínál.
Világszerte 33 országban van jelen és mintegy 100 millió ügyfelet biztosít; Európában, Dél- Amerikában és Ázsiában meghatározó piaci szereplő. 2019-ben a BNP Paribas Cardif összesen mintegy 8.000 alkalmazottat foglalkoztatott, bruttó éves díjbevétele 29,8 milliárd euró volt