Kezdőlap Fejlesztés Belvízelvezetés Kisszálláson

Belvízelvezetés Kisszálláson

Kisszállás Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16 Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések elnevezésű, TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00026 kódszámú felhívásra. A 100 000 000 forintos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítése történt meg a településen. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg.

A folyamatosan változó, hirtelen kialakuló csapadékos időjárás következtében a Kisszállás belterületén egyes vízgyűjtőkön belül elöntések keletkeztek. A projekt célja a többletvizek okozta károk csökkentése és megszüntetése volt: az érintett területek, a település környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül.
A projekt keretében a Kossuth utca, Fő utca és Orgona utcákban 1 670 folyóméter hosszan csapadékvíz gyűjtő és elvezető csatorna került kiépítésre. A Kossuth és Orgona utcák esetében, a balesetveszély elkerülése érdekében fedett, zárt árkok kerültek kialakításra. Az újonnan kialakított árkok magassági vonalvezetése alkalmassá teszi azokat a csapadékvíz megfelelő elvezetésére. A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Kisszállás Község lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén: javul a település népességmegtartó képessége, növekszik gazdasági vonzereje, javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret. A projektről bővebb

információt a www.kisszallas.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Rozsnyai Attila – Kisszállás község polgármestere
Elérhetősége (+36 77 557 010, [email protected])