Kezdőlap Fejlesztés Tass környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztése

Tass környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztése

Tass Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16-BK1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra. Az 40 millió forintos, vissza nem térítendő európai uniós forrás keretében Tass község területén a csapadékvíz hálózat fejlesztése és annak hatékony településen kívülre vezetése valósult meg.

A projekt keretében két belvízcsatorna bővítése, fejlesztése valósult meg. Ezenkívül a XXXI-4/a csatorna torkolatához egy tiltós műtárgy került elhelyezésre, hogy annak zárásával a csatornában visszatartható legyen a csapadékvíz, ezzel is segítve a víz helyben tartását. A felújítással összhangban a XXXI-4/a csatorna végszelvénye előtt becsatlakozó belterületi (Telep utcai) nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető csatorna is kialakításra került 400 m hosszban.

A fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 8046 méter. A projekt a területi adottságokhoz és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez illeszkedik. A projekt során csak pozitív környezeti hatások jelentkeznek.

A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűntek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes a település egészének vízelvezetését ellátni.

„A projektről bővebb információt a https://tass.hu/ oldalon olvashatnak.”