Kezdőlap Fejlesztés Csapadékvíz-gazdálkodás Hartán

Csapadékvíz-gazdálkodás Hartán

Harta Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések
felhívásra „Csapadékvíz-gazdálkodás Hartán” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-
21-BK1-2022-00020). A projekt keretében 56,5 millió Forint vissza nem térítendő Európai Uniós
forrásból többek között a már meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése valósul meg.

A beruházás fő célja a már meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvízgyűjtő- és
elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek visszatartására,
csapadékvíz tározó létesítése. A Béke utca és Ady utca végénél a meglévő csapadékvíz elvezető
rendszer nincs megfelelőn kiépítve, ezért a lehullott csapadék a lejtés miatt a magántelkekre folyik, és
ott elöntést okoz. Az érintett területről a csapadékvizet egy megfelelő szintvezetéssel ellátott
csapadékvíz csatornával fogják elvezetni a település szélére tervezett csapadékvíz tározóba. A
tervezett víztározó kialakításával a csapadékvizek nagyobb része a településen fog maradni,
visszatartásra kerül.
A fejlesztés eredményeként a problémás, belvízvédelmi készültséggel érintett helyek megszűnnek, a
csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot, és képes lesz a település érintett részének vízelvezetését
ellátni.
A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne: 6326 Harta, Béke utca, 614/1 hrsz.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Dollenstein László, polgármester
[email protected]
https://www.harta.hu/