Kezdőlap Fejlesztés Nemesnádudvar belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése

Nemesnádudvar belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése

  1. július 15.

Nemesnádudvar Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP_PLUSZ-1.2.1-21 ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK felhívásra „Nemesnádudvar belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése” címmel (projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00013). A projekt keretében 150 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a település belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése.

A fejlesztés eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek – Rákóczi utca, Petőfi utca, Piactér utca, Kender utca, Széchenyi utca, Hunyadi utca, Damjanich utca, Rémi utca, Boszorkánylépcső és 54.-es főút bizonyos szakasza – megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot fog alkotni és képes lesz a település érintett részének vízelvezetését ellátni.
A település csapadékcsatornázása úgy kerül kialakításra, hogy belterületéről a csapadékvíz
összefüggő vízfelület kialakulása nélkül tudjon összegyülekezni. A település területéről nyílt árkok segítségével jutnak majd el a csapadékvizek kizárólag felszíni befogadóba. A nyíltfelszínű árkok esetében a kapubejáróknál áteresz építése szükséges úgy, hogy ezek ne akadályozzák az árkok zavartalan vízszállítását.
A projekt fő megvalósítási helyszíne: 6345 Nemesnádudvar, Hunyadi utca hrsz: 214

„A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.”