Kezdőlap Kiemelt Coach szakemberként segíthetmásokon és Önmagán is

Coach szakemberként segíthet
másokon és Önmagán is

Szeretne segíteni másoknak, vagy csak erősítené az önismeretét? Life coach szakemberként
mindkettőt elérheti, ha elvégzi az Indigo Coaching Kft. 120 órás képzését, akár személyes jelenlét mellett Szegeden, vagy online formában otthonában.
Napjainkban gyakran hallani a coaching kifejezést, de mit is jelent valójában? Milyen előnyei vannak, ha elvégzünk egy coach képzést, illetve miben tud segíteni
egy coach szakember? Erről beszélgettünk KANIZSAI DÓRÁVAL, az Indigo Coaching Kft. ügyvezető igazgatójával.
– Kérem, mutassa be, hogy pontosan mit takar a coaching kifejezés?
– A coaching egy professzionális segítői beszélgetés, amelyben a coach abban támogatja a kliensét, hogy a benne lévő erőforrások mozgósításával megvalósíthassa vágyait, elérhesse kitűzött céljait.
A coaching több életterületen is hasznos lehet, pl. önbizalomhiány esetén, karrier váltásban, kapunyitási pánik, munkahelyi- vagy párkapcsolati problémák
esetén, illetve akkor is, ha egyszerűen csak úgy érezzük, elégedetlenek vagyunk az életünkkel, megrekedtünk.
– Milyen hasonlóság/különség van a coach és a pszichológus között?
– Van némi átfedés, hiszen határterületekről beszélünk. Időnként jó kiegészítése lehet egyik a másiknak. Alapvető különbség, hogy a pszichológus a múlt
feltárásával elemzi a problémát, míg a coaching egy jövő orientált folyamat, amelyben az ügyfél erőforrásainak mozgósításával dolgozunk egy általa kitűzött cél elérése érdekében.
– Miben rejlik az erőssége egy coach szakembernek?
– Bárki bármikor kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor nem látja a kiutat. Ilyenkor nagy segítséget nyújthat egy kívülálló, objektív szakember, jelen esetben egy
coach, aki a beszélgetés során professzionális kereteket biztosít. Megfelelő beleérző képességgel, jelenléttel, kérdezéstechnikával és eszköztárral támogatjuk a
klienseket, igyekszünk olyan biztonságos teret teremteni, amelyben a coacheek bátran megnyílhatnak. Képzésünkön természetesen megtanítjuk a hallgatóknak
a szükséges módszertant, emellett azonban azt gondolom, a személyiség is legalább olyan fontos ezen a terü-leten. Többek között ezért is, a képzéseinkre
jelentkező hallgatókkal még a képzés megkezdése előtt tartunk egy motivációs elbeszélgetést, ahol jobban megismerjük egymást, a jelentkezők hátterét és van
alkalom a visszajelzésre is. Ha úgy látjuk, hogy a jelentkezőnek még szüksége
van önismereti fejlődésre, esetleg terápiára, ezt is el szoktuk mondani és javaslatot teszünk egyénileg.
– Kik tartják a képzést?
– Az Indigo csapatát elsősorban olyan kollégák alkotják, akik a coach tapasztalat mellett pszichológus vagy mentálhigiénés végzettséggel is rendelkeznek,
folyamatosan képzik magukat. Minden kollégánknak sokéves tapasztalata van, amelyet megosztunk a képzésben is. Azt gondolom, így tudjuk hitelesen
képviselni a szakmát. Jól összeszokott csapat vagyunk, 8 éve dolgozunk együtt ebben a képzésben, mindenki azt a területet oktatja, amiben igazán jó és amit szívből tud képviselni.
– Mikor indul legközelebb képzés a régióban?
– Személyes jelenlét mellett 2022. szeptember 25-én, Szegeden, de emellett online is elvégezhető a képzés. Mindegyik esetben 120 órás a program.
Szegeden hétvégenként, online formában pedig hétköznap és hétvégén is indítunk csoportot idén ősszel.
– Kiknek ajánlott a képzés?
– Elsősorban azoknak, akik szeretnének a coaching módszertanával dolgozni. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon széles körből érkeznek hallgatók. A
legtöbben azonban a segítő vonalon dolgoznak, például pszichológus, szociális munkás vagy mentálhigiénés szakemberek, akik szeretnék tudásukat
kiegészíteni ezzel a gyakorlati eszköztárral. Találkozunk sok pályamódosítóval is, akik gazdasági, pénzügyi területről szeretnék átképezni magukat, mert egy
ideje ott van bennük a vágy, hogy másoknak segít-
senek. A képzés bemeneti feltétele az érettségi.
– Van további előnye is, ha valaki elvégzi a képzést?
– Igen, aki nem másokon szeretne segíteni, hanem a fejlődés igényével jön és megfelelő önismereti alapjai vannak hozzá, rengeteget tud profitálni a
képzésből a személyes életében is. A képzés elvégzése lehet cél akkor is, ha valaki javítani szeretne a kommunikációján, vagy szeretné, ha jobban tudná saját magát
érvényesíteni, képviselni egy helyzetben.
Fontosnak tartom viszont kiemelni, hogy a képzésben résztvevőkkel nem terápiás igények megoldására szerződünk. Ha valakinek ilyen irányú segítségre van
szüksége, annak javaslunk szakembert. A képzésünk fókusza a módszertan elsajátítása, amely a nemzetközi standardok mentén történik.

– Hogyan áll össze a képzés?
– Képzésünket az ICF (Nemzetközi Coaching Szövetség) kompetenciái és etikai kódexe mentén alakítottunk ki. A képzési program 12 alkalomból áll. Az első
két találkozás alkalmával a résztvevők elméleti oldalról megismerik a coach szakmát, a segítői identitást, illetve nagy hangsúlyt kap az önismeret. Fontos, hogy a
képzésre jelentkezők is megismerjék önmagukat, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy később hitelesen tudjanak segíteni. A harmadik alkalommal a
konfliktuskezelés áll a fókuszban. Egyrészt a hallgatók megismerhetik viszonyukat a konfliktusokkal, másrészt megtanulják, másokat hogyan támogathatnak
konfliktushelyzetben. Nagyon sok eszközt adunk a kezükbe, például teszteket, gyakorlatokat, kreatív feladatokat, melyeket később is jól tudnak használni.
Negyedik alkalommal az asszertív kommunikációt járjuk körül. Majd a személyiségtipológiákat vesszük sorra, hogy egy-egy ügyfél milyen típusba sorolható,
hogyan érdemes vele kommunikálni, motiválni stb. A hatodik alkalom középpontjában pedig a kérdezéstechnika áll. Megtanítjuk, hogyan kell levezetni egy
beszélgetést, hogyan építünk fel egy folyamatot a gyakorlatban.
– Mi történik ezt követően?
– A képzés második felében az eszköztár bővítésén és használatán dolgo-zunk. Art coaching és NLP-s eszközöket is tanítunk. Az Art coaching egy olyan, az
országban egyedülálló eszköztár, amelyet csak nálunk sajátíthatnak el a résztvevők. Olyan pozitív művészetterápiás eszközöket alkalmazunk ezen belül,
amelyek a coaching szolgálatába állíthatóak. Rengeteget gyakorlunk a hallgatókkal, ez jellemző az első naptól az utolsóig. A képzés felénél minden hallgatónk
egy önálló coaching folyamatot is elindít egy valódi klienssel, amelyhez háttér támogatást is biztosítunk. Minden hallgatónk igénybe vehet személyes mentori
segítséget. A képzésünk utolsó alkalma pedig már kifejezetten a vállalkozásindításról, mentoringról szól.
– A képzés után azonnal elengedik a kezüket a résztvevőknek?
– Fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatban maradjunk a hallgatóinkkal, igyekszünk támogatni őket rendszeres továbbképzések, szakmai napok, kirándulások
szervezésével. Pár éve működik az Alumni klubunk is, ahol a volt hallgatók kéthavonta esetmegbeszéléseken és szupervíziókon oszthatják meg tapasztalataikat,
kérhetnek segítséget tőlünk, egymástól. Remek közösség alakult ki körülöttünk és büszkék vagyunk arra is, hogy több szakmai műhely nőtte már ki magát az
Indigo-ból, sok tehetséges hallgatót képeztünk az elmúlt években.
– Milyen visszajelzéseket kapnak korábbi hallgatóiktól?
– Minden képzés végén készítünk elégedettség mérést, büszkén mondhatom, az elmúlt évek átlaga közel 100%-os. Sok pozitív szót, levelet kapunk a
képzések végén, nagyon hálásak a hallgatók az itteni közegért és az oktatás színvonaláért. Akik hivatásként választják a coachingot, örömmel adnak számot
sikereikről, ezt is öröm látni!