Kezdőlap Kiemelt Nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetett a népszámlálásról a KSH

Nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetett a népszámlálásról a KSH

Budapest, 2022. augusztus 22. – Az országos nemzetiségi önkormányzatok
képviselőivel egyeztetett az őszi népszámlálásról a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH). A népszámlálás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdései azért
különösen fontosak, mert az ezekre érkező válaszokból származó adatok
képezik a jogalapját a nemzetiségi önkormányzatok megalakításának, a
nemzetiségi nyelvhasználatnak, valamint nagymértékben segítik a nemzetiségi
önkormányzatok munkáját.
A KSH közös szakmai fórumot tartott a tizenhárom országos nemzetiségi
önkormányzat vezetőjével, valamint az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala és a
Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes
Államtitkársága képviselőivel az idén október 1. és november 28. között zajló
népszámlálás kapcsán. A résztvevők az egyeztetés során véglegesítették a
népszámlálás nemzetiséggel kapcsolatos kérdéseit, valamint áttekintették a
lebonyolítás részleteit.
Kovács Marcell, a KSH népszámlálási projektvezetője a fórumon elmondta, hogy a
népszámlálási kérdőívet magyarul és angolul lehet kitölteni, de a segédletet összesen
19 nyelven, köztük 14 nemzetiségi nyelven, így bolgárul, görögül, horvátul, lengyelül,
németül, örményül, románul, ruszinul, szerbül, szlovákul, szlovénül, ukránul, valamint
a roma közösség tagjai számára beás és lovári nyelven állították össze. A nemzetiségi
nyelvek mellett angolul, arabul, kínaiul, oroszul és vietnámiul is elérhető lesz a kérdőív
segédlete. A népszámlálás projektvezetője kiemelte: a KSH arra kér mindenkit, hogy
válaszoljanak a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdésekre, hiszen az ezekből
kinyerhető adatok képezik a jogalapját a nemzetiségi önkormányzatok
megalakításának és a nemzetiségi nyelvhasználatnak, de a válaszok nagymértékben
segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját is. Kovács Marcell rámutatott, a
népszámlálás az egyedüli adatforrás társadalmunk nemzetiségi összetételének
megismeréséhez.
Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának
elnöke úgy fogalmazott: „A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata arra
biztat és kér mindenkit, akinek fontos a németséghez való tartozása, hogy ezt a
népszámlálás során vallja meg! A népszámlálás eredményei hosszú távra
meghatározzák oktatásunk jövőjét, településeink fejlődését, a nemzetiségi
önkormányzatok létrejöttét, valamint a civil szervezetek támogatottságát. Évszázadok
óta gazdagítjuk hazánk kultúráját, szorgalmas munkával járultunk és járulunk hozzá az
ország fejlődéséhez, összekötő kapocs vagyunk hazánk és a németül beszélők között

1024 Budapest, 06 80/080 143
Keleti Károly utca 5–7. www.nepszamlalas2022.hu
világszerte. Legyünk büszkék nyelvi és kulturális örökségünkre, vállaljuk és valljuk
meg a népszámlálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!”
Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat elnöke hangsúlyozta: „Bár a
nemzetiségi hovatartozásra, nyelvi kötődésre vonatkozó kérdésekre nem kötelező
válaszolni, az Országos Roma Önkormányzat elnökeként arra biztatok mindenkit,
akinek fontos a roma identitása, a roma közösséghez való tartozása, hogy ezt a
népszámlálás során vallja meg!”
Kozma György, a Magyaroroszági Románok Országos Önkormányzatának elnöke
kiemelte: „2022 októberében egy közösségünket érintő, kiemelkedő jelentőségű
esemény lesz, amely hosszú időre meghatározhatja a hazai románság jövőjét. Fontos,
hogy a népszámlás során valamennyien vállaljuk fel a románsághoz való
tartozásunkat, ahogy azt elődjeink is tették. Ezért arra kérem Önöket, hogy legyünk
bátrak és büszkék arra, hogy ehhez a nagyszerű román közösséghez tartozunk.
Őrizzük meg együtt közös kincseinket, nyelvünket, táncainkat, hagyományainkat.
Fennmaradásunk és intézményeink fejlődésének záloga, hogy minél többen vállaljuk
identitásunkat, hogy gyermekeink és unokáink is élvezni tudják majd kultúránkat,
értékeinket. Önnek egy kis lépés, a magyarországi románságnak egy biztos jövő!”
Dr. Horváth Endre, az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke szerint
„Nemzetiségünk életében a népszámlálásnak kulcsfontosságú szerepe van. A
népszámlálás során lehetőség van kettős identitás megvallására a kérdőív
nemzetiségi kötődésre vonatkozó 12. pontjában. A két, nemzetiséget érintő kérdésre
adott válasz nagyon fontos, mert ezen múlik önkormányzataink sorsa. Múltunk az
alap, melyre a jelenben építjük jövőnket. Örökségünk érték, kultúránk gazdag, és ha
vállaljuk szlovák kötődésünket, a jövőnk is biztosítva lesz. Ha Önnek is számít, hogy
megmaradjon közösségünk, vállalja szlovák származását!”
A KSH által szervezett szakmai egyeztetésen részt vett országos nemzetiségi
önkormányzatok és kormányzati szervezetek: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Bolgár
Országos Önkormányzat, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata,
Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság,
Országos Horvát Önkormányzat, Országos Lengyel Önkormányzat, Országos Örmény
Önkormányzat, Országos Roma Önkormányzat, Országos Ruszin Önkormányzat, Országos
Szlovák Önkormányzat, Országos Szlovén Önkormányzat, Szerb Országos Önkormányzat,
Ukrán Országos Önkormányzat


Keleti Károly utca 5–7. www.nepszamlalas2022.hu
A KSH 2022. október 1. és november 28. között népszámlálást tart, amelyben a
részvétel a 2018. évi CI. tv. alapján kötelező. A népszámlálás célja, hogy pontos és
részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai
jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről.
A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen
azok megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a
lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési
döntések előkészítéséhez.
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.
Azokat a KSH összesített formában hozza nyilvánosságra, semmilyen módon nem
köthetők össze a válaszadók személyével.
Október 1. és 16. között a háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a
kérdőívet. Ezt egyedi belépési kód segítségével tudják elvégezni. A kódokat a KSH
postán juttatja el a háztartásokhoz. Október 17-től számlálóbiztosok keresik fel azokat
a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével.
A KSH-ról
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centruma, tudásbázis, amely
magas szakmai színvonalú munkájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a
gazdaság és a társadalom minden szegmensét meghatározó kérdésekben. A hivatal
önálló szakmai szervezet, európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív
intézmény. Tevékenysége a döntéshozók, a gazdasági szereplők, a kutatók és a
társadalom minden tagjának minél magasabb szintű, tényalapú tájékoztatását
szolgálja. Olyan, alapvető értékek mentén végzi munkáját, mint a szakmai
függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti
elkötelezettség.