Kezdőlap Karrier A konzervipar mellett azirodalom is meghatározta azéletét

A konzervipar mellett az
irodalom is meghatározta az
életét

DR. ÁBRAHÁM TIBOR élete szorosan összekapcsolódik a térség konzervgyáraival. Az évtizedek alatt
nemcsak igazgatóként vette ki aktívan részét, hiszen már egészen fiatalon sok újítást, szabadalmat
megvalósított, melyek hatékonyabbá tették a mindennapi konzervgyári munkát. Ma már nyugdíjas,
de nem tétlenkedik, saját újságjában publikál. Ami örök nála, az a jó kedv és a humor, melyek nélkül
– véleménye szerint – sokkal nehezebb lenne az élet.
Eredeti elképzeléseitől messze vitte az élet dr. Ábrahám Tibort. Humán beállítottságú diák volt, de szülei hatására a műszaki
pályát választotta. Egy idő után azonban sikerült a kettőt ötvöznie, így vált kerekké és teljessé az élete. Mindig is szeretett írni,
de a tanulmányai során a műszaki szemléletet is sikeresen elsajátította.
A hatvanas évek végén vehette kézhez első diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán élelmiszeripari
gépészmérnökként, később mérnök tanári és közgazdász diplomát is szerzett. A vegyipari gépekről írott munkájával pedig
egyetemi doktori címet kapott.
– Humán beállítottságú nagykőrösi diákként kerültem fel a fővárosba, a műszaki egyetemre. Az első két évben hátrányban
voltam a többiekhez képest, akik műszaki középiskolából érkeztek. Szorgalmamnak és elhivatottságomnak köszönhetően
aztán belejöttem a műszaki rajzolásba, kialakult a rajzolási készségem, sikeresen felzárkóztam, és eredményesen végeztem el
az egyetemet – emlékezett vissza Ábrahám Tibor, aki a következő években nagyon jól kamatoztatta a megszerzett tudását a
gyakorlatban.
Az egyetem után, 1968-tól 1992-ig a Nagykőrösi Konzervgyárban dolgozott, üzemi főgépész, tmk-vezető, igazgatóhelyettes,
majd műszaki igazgató beosztásban. Mindeközben több újítást, szabadalmat valósított meg.
– Már az első években jól tudtam hasznosítani a gyakorlatban az elméleti tudásomat. Látva a mindennapi munkamenetet
megterveztem több új gépet a konzervgyárban, melynek eredményeképp kevesebb kézi erőre volt szükség, és hatékonyabb
lett a munkafolyamat. Kiemelném a rakodólap-rakó-, ürítő- csomagoló-berendezéseket, melyek terveit az akkori műszaki
főmérnökkel, Mühl Jenővel közösen terveztünk meg. A fejlesztéseimért több elismerést kaptam, és az érte járó pénz is jól jött a
családalapításhoz – tette hozzá az egykori gyárigazgató.
Ábrahám Tibor az évek alatt felfelé haladt a ranglétrán Nagykőrösön, később pedig Kecskeméten is letette névjegyét. A
konzervipari terület mellett a szakma oktatásába is bekapcsolódott.
1973-tól 1989-ig a Nagykőrösi Toldi Miklós középiskolában tanított, később a felnőttképzésből is kivette részét. 1992-től
Nagykőrösön a Bonduelle zöldségfeldolgozó konzervgyár vezérigazgatój lett. 1999-től a Kecskeméti Konzervgyár
vezérigazgatója, majd rövid ideig Kecskeméten, az UNIVER Product Rt. vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 2005-től
2017-es nyugdíjba vonulásáig a Kecskeméti Konzerv Kft. gyárigazgatója, résztulajdonosa volt. Mindezeken túl többszörös újító,
konzervipari és csomagolás technikai szak- és tankönyvek szerzője, illetve társszerzője, és hat humoros kötet írója.
A reál beállítottság mellett azonban végig kíséri életét a humán terület iránti szenvedélye. Már gyermekkorától szeretett írni,
kedvelte a verseket, sokat ma is fejből elmond. Mindezt megkoronázza a humor, mely a mindennapjai része. Szeret
anekdotázni, görbe tükröt mutatni a világnak, de az életbölcsességeit is szívesen átadja.
– Saját újságot alapítottam Nagykőrösön, Heti Hírek címmel, mely pártállástól független. Nemcsak főszerkesztője vagyok,
hanem több publicisztikai rovatom is van benne, melyben megosztom az olvasókkal a nézeteimet. Kapok olykor támadást,
hogy egyik vagy másik oldalt képviselem, de nem zavar. Tudom, hogy engem csak az igazság érdekel. Természetesen a
humor is helyet kap a lap hasábjain, és most már az internetes oldalon is, minden héten 22 humormorzsám olvasható a
Kacsákban, immár 20 éve – részletezte Ábrahám Tibor, akinek még további tervei vannak, már egy újabb köteten dolgozik.
A neves szakember életében a sport is szerepet kapott, melyet családi ágon is örökölt. Édesapja orvos volt, de sportolt
mellette, édesanyja pedig testnevelő tanárként dolgozott. Ő maga úszott, országos második helyezést is elért egykoron 100
méter mellen. Ma már a sportot a kutyasétáltatás jelenti számára, nagy állatbarát, jelenleg hat kutyája van.
Díjak, kitüntetések
Kiváló Újító (1974), Kiváló Arany Fokozatú Feltaláló (1977, 1982, 1984), Élelmiszeripar Kiváló Dolgozója (1975), Magyar
Élelmiszeripari Tudományos Egyesület Nívó díja (1976), Ifjúságért Érdemérem (1981), Ipar Legjobb Egyszemélyi Újító

Elbírálója (1982), Munka Érdemrend bronz fokozata (1988) Nagykőrös Pro Urbe Díja (1996), BME,,Tiszteletbeli külsős
Oktatója” (2015), Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata (2015)