Kezdőlap Egészség Mindenkinek joga, hogy megfelelő táplálékhoz és dietetikai ellátáshoz jusson

Mindenkinek joga, hogy megfelelő táplálékhoz és dietetikai ellátáshoz jusson

Budapest 2022. október 24. – Budapesten tartotta éves közgyűlését az Európai
Dietetikus Szövetség (The European Federation of the Associations of Dietitians –
EFAD). A 27 európai tagállam dietetikusi szervezetét magában foglaló federáció ez
alkalomból kiadta a Budapest Nyilatkozatot, amelyben leszögezték, hogy mindenkinek
joga van a megfelelő táplálkozáshoz. A dietetikusok alapvető szerepét pedig abban
látják, hogy e jog érvényesítésében szaktudásukkal támogassanak minden európai
polgárt. 27 európai ország dietetikusai tartották Budapesten 33. éves közgyűlésüket, amelyen ezúttal tisztújítás is zajlott. Ennek eredményeképpen továbbra is holland vezetése lesz a federációnak, mert a tagok ismét Annemieke van Ginkel-Res-t választották meg a nemzeti dietetikus tagszervezeteket összefogó Európai Dietetikus Szövetség (EFAD) elnökének a következő négyéves ciklusra.
Az elnökválasztás mellett kiadtak egy ún. Budapest Nyilatkozatot, amelyben a
táplálkozáshoz való emberi jogról szóló nemzetközi nyilatkozattal 1 egyetértésben
hangsúlyozzák, hogy mindenkinek joga van a megfelelő táplálkozáshoz és ahhoz, hogy ne
éhezzen. A helyes étrend ugyanis segít megelőzni bizonyos betegségeket, mérsékli azok
kockázatát, csökkenti a kórházi tartózkodás idejét, javítja az orvosi kezelés hatékonyságát,
valamint az életminőséget. Mindez pedig csökkenti az egészségügyi kiadásokat is.
Ugyanakkor az élelemhez jutás bizonytalansága összefüggést mutat a depresszióval, a
termelékenység csökkenésével és az egészségügyi ellátás költségeinek növekedésével, ami
aránytalanul nagy terhet róhat a gazdaságra és a társadalomra.
A Budapest Nyilatkozatban leszögezik, hogy kizárólag a dietetikusok azok az egészségügyi
szakemberek, akik megfelelő szakételemmel rendelkeznek ahhoz, hogy prevenciós céllal
vagy a táplálkozással összefüggő rendellenességek kezeléséhez megtervezzék, lefolytassák
és kontrollálják a táplálkozásterápiát. Ugyanakkor szerepük túlmutat az egészségügyi
ellátáson, a kormányokkal, az iparral, a tudományos élettel való együttműködéssel és a
kutatásaik révén általánosan javítják a lakosság táplálkozását.
A Budapest Nyilatkozat kiemeli, hogy a táplálkozásterápia költséghatékony befektetés, és a
dietetikusok hatékonyabbak és eredményesebbek a táplálkozási tanácsadásban, mint
bármely más egészségügyi szakember! Határozottan ajánlják, hogy az egyes országok
meglévő egészségügyi rendszerén belül allokáljanak rá erőforrást és mindenkinek
1 Az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadta az élelemhez való jogot (a megfelelő életszínvonalhoz való jog részeként) és az 1966-os Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában is rögzítette. Számos nemzeti alkotmány és regionális szerződés védi ezeket a jogokat. biztosítsák a dietetikai ellátást. Hangsúlyozzák azt is, hogy ezzel párhuzamosan a dietetikai ellátást integrálni kell a népegészségügybe is, hiszen fontos, hogy az egészségügyi ellátó
rendszeren kívül is legyenek olyan szakképzett dietetikusok, akikkel együtt lehet működni
annak érdekében, hogy hatékony, méltányos és fenntartható változásokat lehessen elérni az élelmezésben és a környezetben.
Azért, hogy a lakosság egészségesebb legyen, minden európai polgárnak hozzáférést kell
biztosítani a dietetikai ellátáshoz. Az EFAD az európai dietetikusok hangjaként, a nemzeti
dietetikus szövetségek és felsőoktatási intézmények képviseletében kijelenti, hogy teljes
mértékben elkötelezett a táplálkozás minőségének javítása, a fenntartható táplálkozás
előmozdítása és az egészségügyi egyenlőtlenségek visszaszorítása mellett Európa-szerte.
Támogatja a regisztrált dietetikusokat, akik pozitívan befolyásolhatják a kliensek, páciensek, a betegek és végső soron a lakosság táplálkozását. Elkötelezett a dietetikusképzés és – kutatás fejlesztése, valamint az egész életen át tartó tanulás és a dietetikai gyakorlat színvonalának emelése mellett, hiszen a dietetikusok dolgozzák ki és hajtják végre a táplálkozási és dietetikai iránymutatásokat és a táplálkozással összefüggő gondozási utakat.
Ők járulnak hozzá más egészségügyi szakemberek szakmai fejlődéséhez, akiknek
táplálkozási és dietetikai képzésre van szükségük.
Az élelmiszertermelés és az élelmezés szorosan összefügg a fenntartható fejlődéssel, ennek
előmozdításáért szintén dolgoznak dietetikusok az európai és nemzeti döntéshozókkal és
érdekeltekkel együttműködve.
„A hazai szakmai szövetségünk számára hatalmas megtiszteltetés, hogy a magyar
főváros adott otthont az Európai Dietetikus Szövetség közgyűlésének. Az
elnökválasztáson kívül fontos dolgokat mondtunk ki a táplálkozásról, a fenntartható
élelmezésről, a szakmánkról és a szerepünkről. A ma kiadott Budapest Nyilatkozat két
sarkalatos megállapítása az, hogy mindenkinek joga van a megfelelő táplálékhoz és
hogy a dietetikusok a táplálkozással foglalkozó szakemberek. Ez teljesen egybevág a
Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének hitvallásával. Az éppen most 100 éves
múltra visszatekintő hazai képzésünk és a felsőoktatásban szerzett diplománk
garantálja, hogy a táplálkozástudománnyal kapcsolatos kérdésekben hozzánk
érdemes fordulni akár a klinikai ellátás, akár a népegészségügyi vonatkozású
lakossági tanácsadás, a prevenció vagy a közélelmezés területén” – tette hozzá Szűcs
Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.