Kezdőlap Fejlesztés Korszerűsíti épületeit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola váci campusán

Korszerűsíti épületeit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola váci campusán

Sajtóközlemény Korszerűsíti épületeit az AVKF váci campusán

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola váci campusának Schuszter Kostantin tér 1-5. szám alatt álló Központi épülete, valamint a Szent Miklós tér 14. szám alatt álló épülete a zöld átállás elősegítése érdekében komplex energetikai korszerűsítésen fog átesni. A fejlesztés az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg. A védett épületek komplex energetikai korszerűsítésére szánt 501,74 millió
forintos vissza nem térítendő támogatást a főiskola a „Gyakorlatorientált felsőfokú képzések
infrastrukturális- és készségfejlesztése” címmel kiírt Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz felhívásra benyújtott RRF-2.1.2-21-2022-00037 azonosító számú pályázat útján nyerte, 100%-os támogatási intenzitással.

Sikeresen pályázta meg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az Európai Unió és Magyarország Kormánya által kiírt építési beruházásra szóló támogatást, amelynek segítségével váci campusának épületeit teheti korszerűbbé – energiafelhasználási szempontból is. A fejlesztésnek köszönhetően a pedagógusképző főiskola 1100 hallgatója, oktatói és további munkatársai a XXI. századi körülményeknek megfelelő, modern, a környezet számára is fenntarthatóbb épületekben dolgozhatnak és tanulhatnak – várhatóan 2024-től.
A projekt céljai:
 minőségi és gyakorlatorientált oktatás biztosítása a hallgatók számára modern oktatási környezet kialakításával,
 a képzések munkaerőpiaci értékének fokozása,
 a hallgatók, oktatók, munkatársak esélyegyenlőségi helyzetének javítása,
 a főiskola gazdasági hátterének és munkavállaló-megtartó képességének növelése,
 az egyházmegyén belüli társadalmi összetartás megteremtése,
 az éghajlatváltozás mérséklése és a fenntartható működés elősegítése a zöld gazdasági
átmenethez – az energiafüggőség és -felhasználás csökkentésén, napenergia alapú villamos áram termelésén és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésén keresztül.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a Váci Egyházmegye fenntartásában álló, közfeladatot ellátó, önálló jogi személy, mely a régió (elsősorban észak-kelet Pest megye, Nógrád megye) egyetlen felsőoktatási intézménye. A főiskola kiemelt feladata a pedagógus és szociálpedagógus képzés, amelyekkel a régió súlyos munkaerőpiaci igényeit próbálja javítani, emellett – közvetve – a társadalmi, gazdasági hátrányok ellensúlyozását is segíti.
A főiskola jelenleg nem csupán a felsőoktatás területén, de pedagógusképző intézményként sem éri el az alapvető infrastrukturális és szakmai feltételeket, amelyekre szükség van a mai modern, digitális oktatáshoz.
A főiskola fenntartója által biztosított műemléki és helyi védelem alatt álló, 240 és 135 éves épületek rendkívül rossz állapotban vannak, épületenergetikai szempontból sem alkalmasak a munkavégzésre. Ezen hiányosságok megoldására tűzte ki célul a főiskola váci campusán álló két épületének komplexenergetikai korszerűsítését, a fenntarthatóság elősegítése érdekében. A projekt keretében mindkét védett épület jelentősen túl fogja teljesíteni a 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott, a közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátást – az előzetes kibocsátásokhoz képest legalább 30%-kal történő csökkentését –,így a 026A klímakód teljesítése biztosított. Az 6949 m2-es Központi épület 240 éves, a felújítást követően a GG-ből DD kategóriába fog kerülni, míg az 1072m2-es, 135 éves Szent Miklós téri épület FF-ből CC kategóriába fog kerülni.
A beruházás várható befejezése 2023.12.31.