Kezdőlap Fejlesztés Páhi Község Petőfi és Kossuth utcák csapadékvíz elvezetés és visszatartás fejlesztése

Páhi Község Petőfi és Kossuth utcák csapadékvíz elvezetés és visszatartás fejlesztése

Páhi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16-BK1 – Települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívásra. A 35 millió Forintos, vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból a Petőfi és Kossuth utcák csapadékvíz elvezetése és
visszatartásának fejlesztése történt meg. A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében
valósulhatott meg.

Páhi Község belterületi „Csapadékvíz-elvezetés és visszatartás fejlesztésének” célja a káros, az épített környezetet veszélyeztető vizek elvezetése, szem előtt tartva a vízvisszatartás és
beszivárogtatás lehetőségét, amelyeket az alábbi műszaki megoldásokkal valósítottak meg: nyílt, földmedrű csatornák kialakításával a nagyobb beszivárogtatás érdekében, illetve zárt elvezető csatorna létesítésével annak megakadályozására, hogy nagyobb esőzésekkor a szűk utcán megálló esővíz a portákat, házakat elöntse.
A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Páhi Község lakossága a támogatott vízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lesz a bel- és csapadékvíz károkozástól. A projekt közvetett hatásaként jelentkezik, hogy az infrastrukturális fejlesztés révén: javul a település népességmegtartó képessége, növekszik gazdasági vonzereje, javítja az érintett lakosság élet- és munkakörülményeinek, a vállalkozások működésének javítását szolgáló infrastrukturális hátteret.
A projektről bővebb információt a www.pahi.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Petz János – Páhi Község polgármestere