Kezdőlap Fejlesztés Tisztább, nagyobb, jobb: elkezdődött a csengődi szennyvíztisztító telep bővítése

Tisztább, nagyobb, jobb: elkezdődött a csengődi szennyvíztisztító telep bővítése

Három település szennyvízkezelé­sét oldja meg hosszú távra, és a környezetvédelmi szempontoknak is jobban megfelel a megújuló szennyvíztisztító telep Csengődön.

„A kapacitásproblémák mellett csúcsidőszakban a környezetvédel­mi határértékeket sem sikerült biz­tosítani a jelenlegi szennyvíztele­pen, amely Csengőd mellett Tabdit és Akasztót is kiszolgálja. Az elmúlt hetekben kezdődött fejlesztés révén mindkét probléma megoldódik” – mondta Pivarcsi Csaba, Csen­gőd polgármestere. A Környezeti és Energiahatékonysági Opera­tív Program (KEHOP) finanszí­rozásával a 2,1 milliárd forintos beruházás keretében a jelenlegi telep mellett egy új, eleveniszapos biológiai technológiával működő szennyvíztisztító létesül. A beru­házás alapkövét november végén tették le.

A műtárgyépítés előtt szüksé­ges a talaj megerősítése is, amit a kivitelező 1200 kavicscölöp elhe­lyezésével old meg.

A csengődi szennyvíztelep fej­lesztése mellett a KEHOP-projekt Szeremle település szennyvízte­lep-fejlesztését, valamint csator­nahálózat-építését is magában foglalja.

Fejlődő falu

A szennyvízberuházás mellett szá­mos más területen is fejlődik a 2000 lelket számláló Csengőd. Pivarcsi Csaba polgármester elmondta: egy 300 millió forintos TOP-projekt keretében megkezdődött az ön­kormányzati konyha felújítása és a konyhatechnológia fejlesztése. A TOP Plusz program keretében pe­dig lehetőség nyílik a polgármesteri hivatal és a művelődési ház épületenergetikai korszerűsítésére.

„A Magyar Falu Programnak kö­szönhetően elkészült az új községi ját­szóterünk, továbbá a falu főutcájának jó része is új aszfaltburkolatot kapott, valamint belügyminisztériumi forrás­ból két másik utcát is sikerült leaszfal­toznunk. Ezeken kívül zajlik az orvosi rendelő teljes belső felújítása, illetve egy új ravatalozó építése is” – húzta
alá a polgármester.