Kezdőlap Állati „Ha hiszel benne, semmi sem lehetetlen” Könyv született a halasi ökológusról

„Ha hiszel benne, semmi sem lehetetlen” Könyv született a halasi ökológusról

Ősszel emléktáblát állítottak Ruandában egy kiskunhalasi természetvédőnek. Gyöngyi Krisz­tián szó szerint az életét adta az orrszarvúkért, és nem mindennapi történetéről nemrégiben könyv is megjelent.

2017. június 7-én reggel Bedő Or­solya ruandai otthonukban főzött, amikor férje, Krisztián kedvenc bögréje egyik pillanatról a másik­ra szó szerint darabokra robbant – magától. Mint kiderült: az orr­szarvúk megmentésével foglalko­zó Krisztián körülbelül ugyanab­ban a percben vesztette életét egy balesetben. Egy sebesült fekete orrszarvút igyekeztek felkutatni a bozótosban, amikor az állat a terü­letét védve nekirontott a betolako­dóknak, végzetesen megsebezve a 43 éves magyar természetvédőt.

A hír végigfutott a magyar médián, de abban méltatlanul ke­vés szó esett Gyöngyi Krisztián munkásságáról. A kiskunhalasi fiatalember gyer­mekkori olvas­mányélményei nyomán előbb matróznak állt, majd beleszere­tett Afrikába és az orrszarvúk világába. 26 évesen egy természetfilm hatására vágott neki az afrikai kontinensnek, majd két szakirányú diplomát is szerzett Angliában. Malawiban hat évet töltött orrszarvúkutatóként felesé­gével, a kiskunmajsai Bedő Orso­lyával, majd egy ruandai nemzeti parkba hívták szakértőnek. Itt érte a végzetes baleset.

Kalandos életét Balogh Bog­lárka író-újságíró vetette papírra Bedő Orsolyával közösen. Az orr­szarvúk hajnala címet viselő könyv nemrégiben jelent meg. „Sok új­ság megkeresett korábban, de úgy voltam vele, hogy Krisztián ne a halála miatt legyen fontos. Bogi vi­szont meggyőzött, hogy tartozom Krisztiánnak annyival, hogy lezá­rom a munkásságát. Először csak egy cikket írt, melyen egy hónapig dolgoztunk, majd azt mondta, hogy ez könyvért kiált, és felajánlotta, hogy nem kér érte mást, csak másfél évet az életemből. Ez az időszak érdekes módon a gyászfeldolgo­zásban is sokat segített: néha na­gyon nehéz volt beszélnem, rengeteget sírtam, végül sikerült elengednem Krisztiánt” – mondta el a Bács Megyeházá­nak Orsi, aki bízik abban, hogy hétéves Estella lányuk, ha felnő, büszkén olvassa majd édesapja történetét. Orsi egyébként nem szakadt el Afrikától és az orr­szarvúktól: a győri Xantus János Állatkert csapatának tagjaként részt vesz egy tanzániai vadvédel­mi-edukációs programban.

„Krisztián magával ragadó sze­mélyiség volt, aki nemcsak a termé­szetet, de az em­bereket is nagyon szerette. Amikor először találkoztunk, tudtam, hogy része­se akarok lenni a történetének. Ez persze áldozattal járt a részemről, de ezt soha nem veszteségként él­tem meg. Egy év nekünk annyi volt, mint másnak nyolc”

– hangsúlyoz­ta Orsi, aki férjével tartott Afriká­ba, ahol nemcsak a háztartást ve­zette, hanem angolt tanított a helyi gyerekeknek, vagy éppen faültetési projektet vezetett.

Amikor 2022 szeptemberében Ruandában felavatták Gyöngyi Krisztián emléktábláját, kiemelték, hogy az ő szakértelmének, lelkese­désének és felkészült csapatának köszönhető, hogy megmenekült a feketeorrszarvú-populáció a Liwonde Nemzeti Parkban, Ma­lawiban. Orsi szerint Krisztián története azt üzeni: ha egy ügyért képesek vagyunk szenvedélyesen küzdeni és áldozatokat hozni, ak­kor semmi sem lehetetlen.

Forrás:Bacskiskun.hu