Kezdőlap Karrier HALADJUNK EGYÜTT A FEJLŐDÉS ÚTJÁN, VEZETŐ KOLLÉGÁT KERESÜNK

HALADJUNK EGYÜTT A FEJLŐDÉS ÚTJÁN, VEZETŐ KOLLÉGÁT KERESÜNK

HALADJUNK EGYÜTT A FEJLŐDÉS ÚTJÁN
Bács-Kiskun Vármegye töretlen fejlődésének záloga, hogy szorgalmas, kitartó polgárok élnek az ország legnagyobb vármegyéjében. A vállalkozások céltudatos és következetes munkája, üzletpolitikája stabil gazdasági környezetet teremtenek. Megtisztelő a fejlődés szolgálatába állítani a tudást, a vármegye fejlődését segítő munkát, koordinálni egy nagyszerű csapatot, akik Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának Fejlesztési Irodáján végzik felelősségteljes munkájukat. Erre az irányító munkakörre várjuk az Ön jelentkezését!Megtisztelő a fejlődés szolgálatába állítani a tudást, a vármegye fejlődését segítő munkát, koordinálni egy nagyszerű csapatot, akik Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatának Fejlesztési Irodáján végzik felelősségteljes munkájukat.

Erre az irányító munkakörre várjuk az Ön jelentkezését!
Részletek a felhívásban.

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal
  Fejlesztési Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja a Fejlesztési Iroda munkáját, részt vesz a Hivatal területfejlesztési és -rendezési, településfejlesztési és -rendezési, vidékfejlesztési és koordinációs, európai uniós és egyéb nemzetközi, valamint hazai pályázatok menedzselésével kapcsolatos, sportszervezési, humánerőforrás fejlesztési, klíma-, és környezet- és természetvédelmi valamint a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásában. Feladatai különösen pályázatfigyelés, közreműködés az Önkormányzat és a Hivatal támogatási kérelmei előkészítésében és szakértőként azok megvalósításában, a szükséges előrehaladási jelentések és pénzügyi elszámolások összeállításában, és az ellenőrzések során képviseli a kedvezményezettet. Nyomon követi a pályázatok fenntartását. Előkészíti az iroda feladatkörét érintő beszerzéseket, előterjesztéseket, nyomon követi a vármegyei stratégiai dokumentumokból eredő feladatokat, azok hatályosulását. Szorosan együttműködik az Elnöki Kabinetirodával és a BKMFÜ Nonprofit Kft-vel szakmai kérdésekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 4/2017. (IX. 29.) Jegyzői Utasítás rendelkezései az irányadók. az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,

•         Vezetőként – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem,

•         Közigazgatási tapasztalat

•         pályázatírási, projektmenedzseri, vagy projektértékelési és/ vagy támogatások és azok elszámolása ellenőrzésében szerzett tapasztalat

•         angol és/vagy német nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         magyar nyelvű szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet melléklete alapján)

•         hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevelek másolata

•         az esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat

•         motivációs levél/vezetői elképzelések bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bajmócyné Dr. Balázs Tímea nyújt, a 06308298739 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Bajmócyné Dr. Balázs Tímea részére a [email protected] E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.30. 16:00 óra. Jelen pályázati kiírás keretében az érvényes pályázatot benyújtók közül 1 fő kerül kiválasztásra. A pályázati határidőt követően személyes meghallgatásokra kerülhet sor. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.