Kezdőlap Kiemelt Javaslatok a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba történő felvételre vonatkozóan

Javaslatok a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba történő felvételre vonatkozóan

TÁJÉKOZTATÁS A JAVASLATTEVŐK RÉSZÉRE

1.1. A megyei érték olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a megyére jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a megye csúcsteljesítménye.

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottságnak (a továbbiakban: Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottságnak/Bizottság) az a célja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Értéktár minőségi gyűjtemény legyen, maradjon, az ott szereplő értékek legalább megyei jelentőségűek legyenek.

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság azokat a nemzeti értékeket kívánja felvenni a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, amelyek hozzájárulnak a megyei azonosság-tudat kialakulásához és megszilárdításához, a megyei identitás erősítéséhez.

1.2. A Bizottság több mint nyolc éves működése alatt több esetben felmerültek a megyei értékekkel, a bizottsági döntéshozatallal kapcsolatos, elvi jelentőségű kérdések, amelyek a fenti célok érdekében kerültek megfogalmazásra. 

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár (a továbbiakban: Bács-Kiskun Megyei Értéktár/Megyei Értéktár) bővülése, a települési értéktár bizottságok javaslattevői gyakorlata, a Megyei Értéktárban szereplő értékek időről időre történő áttekintése, azokkal kapcsolatos friss információk alapján ismét felerősödött annak az igénye, hogy a jövőre vonatkozóan elvi jelentőségű kérdésekről döntsön a Bizottság a Megyei Értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok elbírálását illetően. A jövőbeni gyakorlat megalapozása érdekében az Agrárminisztériumtól is állásfoglalást kért a Bizottság.

2. Mindezek alapján a Bizottság 2022. november 29-i ülésén elvi jelentőségű döntést hozott a Megyei Értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok elbírálása során – a hatályos jogszabályi előírások keretei között – alkalmazni kívánt jövőbeni gyakorlatáról, amely alapján a javaslattevők számára a következő ajánlást teszi:

2.1. Az átfedések elkerülése érdekében teljes gyűjtemény és/vagy gyűjtemény részét képező  darabjainak felvételére, továbbá kiemelkedő személyiség teljes életművének és/vagy az életmű részét képező egy-egy alkotásának, teljesítményének a felvételére vonatkozó javaslat esetében megvizsgálja a Bizottság, hogy indokolt-e javaslatokban szereplő nemzeti értékek külön-külön történő felvételéről dönteni. Amennyiben nem, a Bizottság – hiánypótlási felhívás keretében – kezdeményezi a javaslattevő felé a javaslat módosítását. Így például a múzeumi, illetve egyéb teljes gyűjtemény és a gyűjtemény egyes darabjainak külön-külön is megyei értékké nyilvánítására irányuló javaslat esetében, vagy egy kiemelkedő személyiség teljes életművének és egy-egy alkotásának, teljesítményének felvételére vonatkozóan külön-külön benyújtott javaslat esetében. A vizsgálatot abban az esetben is elvégzi a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság, amennyiben a javaslat a Bács-Kiskun Megyei Értéktárban már szereplő megyei értékekhez kapcsolódik a fentiekben ismertetettek szerint. 

2.2. A megyei érték cím értékének megőrzése érdekében egy-egy település épületeinek, szobrainak, emlékműveinek, egyéb műalkotásainak egyenként történő felvételére vonatkozó javaslatok esetében megvizsgálja a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság, hogy indokolt-e javaslatokban szereplő nemzeti értékek külön-külön történő felvételéről dönteni. Amennyiben a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság lehetőséget lát arra, hogy ne egyenként, hanem szakmailag indokolható módon csoportosítva, egységbe foglalva döntsön a javaslatokról, – hiánypótlási felhívás keretében – kezdeményezi a javaslattevő felé a javaslatok módosítását, összevonását, egységbe foglalását.

2.3. Amennyiben a 2.1 és 2.3. pontok szerinti esetekben a javaslatok összevonására, egységbe foglalására kerül sor, a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság támogatja a javaslatok oly módon való módosítását, hogy a módosított javaslatban szereplő nemzeti érték megnevezésében (alcímében) – lehetőség szerint – szerepeljen az egységbe foglalt nemzeti értékek megnevezése.

2.4. A megyei érték cím rangjának megőrzése érdekében a különböző termékekre vonatkozó javaslatok elbírálása a során a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság elsősorban a következőket vizsgálja: az adott termék kimagasló minőségű-e és az 1.1. pontban meghatározottak szerinti, egyedi, konkrét, beazonosítható (például földrajzilag, és /vagy évjárat szerint), minőségét hosszú távon fenn tudja-e tartani A Bizottság kifejezett kérése, hogy e szempontoknak megfelelő termékekre vonatkozó javaslatok kerüljenek benyújtásra. Amennyiben a javaslat nem felel meg a fenti szempontoknak, a Bizottság – hiánypótlási felhívás keretében – kezdeményezi a javaslattevő felé a javaslat módosítását.

2.5. A 2.1. – 2.4. pontokban foglaltak a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság által alkalmazni kívánt gyakorlat irányait mutatják, főszabályként alkalmazandók, de egyedi, különösen indokolt esetben a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság eltérhet a fentiekben rögzített gyakorlattól.

Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság