Kezdőlap Fejlesztés TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00050 – Csapadékvíz-kezelő rendszer felújítása Csátalján II. ütem

TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00050 – Csapadékvíz-kezelő rendszer felújítása Csátalján II. ütem

Csátalja Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra. A projekt keretében 100 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból újult meg a csapadékvízkezelő rendszer a településen.

A projekt fő célja Csátalja egy jelentős belterületi részének víztehermentesítése volt a 2020-as évben megkezdett csapadékvíz gazdálkodási beruházást folytatva.
A községben megoldatlan volt a csapadék és belvíz elvezetés, ezért szakaszolva hozzáfogott az önkormányzat saját kivitelezésben az útpadkázáshoz, a vízelvezető árkok karbantartásához, illetve kialakításához, az átereszek kitakarításához és a teljes belvíz elvezető rendszer felújításához. Mivel ezen munkálatok komoly technikai és munkaerőigényt jelentenek, ezért ezt csak több éves folyamatos munkával és odafigyeléssel lehet megoldani. A település csapadékcsatornázása úgy került kialakításra, hogy belterületéről a csapadékvíz összefüggő vízfelület kialakulása nélkül tudjon összegyűlni.
A nyíltfelszínű árkok esetében a kapubejáróknál átereszeket építettek ki úgy, hogy ezek ne
akadályozzák az árkok zavartalan vízszállítását. Az utcákban kialakult lejtés irányát és nagyságát figyelembe véve határozták meg az egyes csatornák vízgyűjtő területét. A vízgyűjtő területeknél tekintettel voltak az általuk keletkezett vízhozamokra is. A felszíni vízelvezető csatornákat pedig úgy alakították ki, hogy bennük pangóvíz vagy iszaplerakódás ne keletkezzen. A nyílt csapadékvíz-elvezető árkok egy részét burkolattal látták el.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult projektnek köszönhetően a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település egészének csapadékvíz kezelésére.
A projektről bővebb információt a www.csatalja.hu oldalon olvashatnak.