Kezdőlap Fejlesztés TOP-2.1.3-16-BK1 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK

TOP-2.1.3-16-BK1 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK

PROJEKTZÁRÁS

Kaskantyú Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, azaz a TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA- FEJLESZTÉSEK felhívásra „Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040). A 180 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból finanszírozott projekt fő célja a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése, valamint az összegyűjtött csapadékvizek
vízvisszatartására alkalmas záportározó létesítése volt.

A pályázat eredményeként a problémás (belvízvédelmi készültséggel, „havaria” helyzettel érintett) helyek megszűntek, az immár összefüggő csatornahálózat képes a település érintett részeinek vízelvezetését ellátni.
A víztározó kialakításának célja volt, hogy a csapadékvíz nagyobb része a területen maradjon, visszatartásra és helyben történő hasznosításra kerüljön, ezáltal egyrészt csak a többletvizek elvezetése történjen meg, mely így kevésbé terheli a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető.
Az összegyülekező csapadékvíz levezetése a Hunyadi utca közúti árokrendszerén keresztül valósul meg, az 1-0-0 jelű csapadékvíz elvezető csatornán keresztül, amely a belterületi szakaszon 674 méter hosszúságban burkolt, a külterületi szakaszon 470 méter hosszúságban földmedrű árkokként készült el. A csatorna összes
hossza 1144 méter. A közúttal párhuzamosan húzódó, külterületi földmedrű szakasz füvesítésre került. A belterületről ide folyó csapadékvíz elvezetésének javítása miatt a projekt részét képezte a XVII/a számú
kaskantyúi csatorna 5303 jelű közúti és a felhagyott kisvasút közötti szakaszának kotrása is. A csatorna kotrásra került 833 m hosszú szakasza a község déli belvízveszélyes területeiről összegyülekező csapadékvíz és a külterületekről lefolyó csapadékvíz befogadója is egyben. A 2,6461 ha felületű tározótó a csatorna mellett elhelyezkedő, felhagyott agyagbánya területén került kialakításra.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.