Kezdőlap Interjú „Célunk, hogy megmutassuk a reményt mindenkinek” – interjú Dobrev Klárával

„Célunk, hogy megmutassuk a reményt mindenkinek” – interjú Dobrev Klárával

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció politikusa, az Európai Parlament képviselője, és nem utolsó sorban az Árnyékkormány vezetője számolt be az Alföldi Régió Magazinnak aktuális tevékenységeiről és a közelmúltban elért eredményeiről. Képviselő asszony az Árnyékkormány fő üzeneteit is megosztotta szerkesztőségünkkel, továbbá arról is tájékoztatott, hogy milyen nőként jelen lenni a politikai életben.

-Az Európai Parlament képviselőjeként melyek voltak a legfőbb feladatai az
utóbbi időben?

-Jelenleg két bizottságnak vagyok a tagja. Az egyik szociális jogokkal és a
munkaerőpiaccal, míg a másik emberi jogokkal, jogállamisággal foglalkozik.
Azért dolgozom ezen bizottságokban, hogy a vágyott európai jólét elérhető legyen
mindenki számára. Nagy büszkeséggel tölt el az európai minimálbér szabályozásának
elfogadása és megszavazása, amiben jelentős szerepet töltöttem be. Ez volt a
legfontosabb választási ígéretem 2019-ben. Évekkel ezelőtt mindenki
fantazmagóriának tartotta, és úgy gondolta, hogy Európában ez kivitelezhetetlen.
Valóban rendkívül sok munkát, egyeztetést, kompromisszumot igényelt hosszú időn
keresztül, de végül Európa megértette, hogy sok száz millióan egy közösség tagjai
vagyunk. Nem beszélhetünk erős Európáról, ha abban nagyon gazdag és nagyon
szegény emberek vannak. Közös felelősséget kell vállalnunk fizetések tekintetében
tagállamok közötti brutális különbségek nélkül. A másik legnagyobb eredmény pedig
a jogállamisági csomag elfogadása volt.

-Melyek az Árnyékkormány főbb tevékenységei, üzenete?

-Politikusként az egyik legnagyobb feladatom, hogy Árnyékkormány vezetőjeként,
árnyékminisztertársaimmal és párttársaimmal közösen visszaadjuk Magyarországnak a
reményt arra, hogy a régi vágy, az európai élet idehaza a magyarok számára is
megteremthető.
Demokrácia csak ott van jelen, ahol az embereknek megadatik a szabad választás
lehetősége. Ehhez pedig szükséges látni valamennyi alternatívát. Az Árnyékkormány
kulcsfontosságú üzenete a magyar lakosság felé, hogy nem kell beletörődni a hétszeres
rezsiemelésbe és az Európa-rekorder infláció sújtotta reményvesztett helyzetbe. Van
másik út, mert igenis létezik az európai jólét fogalma, valamint, hogy van alternatívája
a jelenlegi kormányzásnak. Az Árnyékkormánnyal a jobb jövő valósággá válhat, és az
Árnyékkorány képes is lesz ennek megteremtésére.

-Jelenleg melyek azok a projektek, amelyekben aktívan részt vesz?

-Nemrégiben fogadta el a parlament az „Irány az 55”, azaz az úgynevezett „Fit for 55”
csomagot, amely az elmúlt időszak egyik legnagyobb klímakatasztrófát
megakadályozó csomagja és hatalmas sikere az Európai Uniós tagállamoknak. Ennek
a csomagnak az egyik előkészítője voltam, méghozzá a számomra egyik legfontosabb
posztot betöltve részese lehettem a projektnek. Amikor zöldátállásról beszélünk,
elmondható, hogy nemcsak gyerekeink, vagy unokáink, hanem a saját jövőnk és életminőségünk is sajnos azon múlik, sikerül-e megakadályozni a klímakatasztrófát.
Úgy gondolom, nem helyes, hogy a legszegényebbek fizetik meg a válságok árát.
Magyarországon nem engedheti meg magának mindenki a zöld életmódot, akár legyen
szó elektromos autókról, vagy rosszul szigetelt házakról. Igazságtalan lenne rátenni az
emberekre mindennek a terhét. Ezért a jelentésemben egy hatalmas pénzügyi alapot
hoztunk létre abból a célból, hogy a zöld átállás anyagi terheit számottevően
csökkenteni tudjuk, azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak ezt a kiadást. Ebből
az alapból azok is tudják fizetni a közösségi közlekedést, lakásuk szigetelését,
ablakcseréjét, megújuló energiával való felruházását, akiknek erre akár az infláció
miatt nem lenne pénzük.

Milyen céljai vannak a közeljövőben, akár a választásokat illetően?

-Kicsit több, mint egy év múlva lesznek Európai Parlamenti választások. Addig is,
miután az európai minimálbér szabályozást sikeresen elfogadtattuk, most tovább
tudunk menni az európai minimálnyugdíj felé, azaz a felé a közös Európa felé, ami
szolidaritást vállal nem csak a munkavállalókkal, de az idősebb korosztállyal is. Ebben
a ciklusban már megszülettek az első javaslatok. Ezt lenne jó előkészíteni még ebben a
ciklusban, úgy hogy a következő ciklusban már konkrét jogszabály megalkotásával
foglalkozzunk. Kezd megjelenni az a szemléletváltás Európában, hogy attól leszünk
valóban gazdagabbak, ha vigyázunk az emberekre, vigyázunk egymásra. Nem a
multikra kell vigyáznunk, hanem a dolgozókra, a gyerekekre, az idősekre és a
bármilyen okból rászorultakra. Azt látom, hogy az európai pártcsaládok mindegyike
bár különböző mértékben, – mert vannak liberálisok, konzervatívak,
szociáldemokraták, zöldek, stb. – elmozdult kissé az emberközpontúságú gazdaság
irányába, és ez fogja garantálni az EU versenyképességét.

-Mennyire van jelen diszkrimináció a női nemet illetően a politikai életben?

-Hatalmas diszkrimináció van a politikai életben a női nem arányát illetően. A magyar
parlamenti képviselők alig 10%-a nő. Amikor megemlítik, hogy „mindig csupán a
legjobb képességű embereket választjuk ki ezen posztok betöltésére”, kissé mintha azt
sugallanák vele, hogy a magyar nők jelentős részének nincs elegendő tudása,
képessége, képzettsége ahhoz, hogy vezetővé váljon. Holott kimutatható, hogy
azokban az országokban, ahol magasabb a politikus nők aránya (40-50%), jelentősen
jobb hétköznapi életkörülmények jellemzőek, ez igaz a fizetésekre, a nyugdíjakra,
egészségügyre, vagy az oktatásra is. Ugyanezen életkörülmények tekintetében
Magyarország európai viszonylatban az utolsók közé sorolható, emiatt is érzem
személyes feladatomnak nőtársaim bátorítását, hogy vállaljanak politikai szerepeket.
A nők gondoskodó személyiségjegyei következtében több figyelmet fordítanak a
nagyobb közösség jólétére, akárcsak szeretteik, barátaik, családtagjaik jólétére.

Mi az a legfontosabb üzenet, amelyet a munkájával kapcsolatban tolmácsolna
Olvasóink felé?

-A legfőbb célom, hogy megmutassam az embereknek, az európai jólét egy olyan álom,
amely megvalósulhat. Van mód magasabb életszínvonalon élni, legyen szó oktatásról,
egészségügyről, hétköznapi életünkről. Van más alternatíva, egy másik irány, van
remény arra, hogy Magyarország egy állampolgárokra vigyázni képes ország legyen.

A legfontosabb üzenet, hogy van más típusú kormányzás, melyben Magyarország egy
olyan hellyé válhat, melyre mindannyian nagyon büszkék lehetünk.