Kezdőlap Fejlesztés TOP-2.1.3-16-BK1 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEREZTVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK –PROJEKTZÁRÁS

TOP-2.1.3-16-BK1 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEREZTVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK –PROJEKTZÁRÁS

„Tataháza Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, azaz a TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA- FEJLESZTÉSEK felhívásra „Csapadékvíz elvezetés Tataházán” címmel (projekt azonosítószáma:
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00041). A projekt keretében 160 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél a település környezeti állapotának javítása.”
A fejlesztés átfogó célja egy olyan belterületi csapadékvíz elvezetésű rendszer kialakítása volt, mely az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz és a kockázatok megelőzéséhez is hozzájárul.
A település csapadékcsatornázása úgy került kialakításra, hogy belterületéről a csapadékvíz összefüggő vízfelület kialakulása nélkül tudjon összegyűlni. A település területéről nyílt burkolt árkok segítségével jutnak
el a csapadékvizek kizárólag felszíni befogadóba.
A nyíltfelszínű árkok esetében a kapubejáróknál áteresz építése valósult meg azért, hogy ezek ne akadályozzák az árkok zavartalan vízszállítását.
A projekt keretében 4092,2 méter csatorna kiépítése valósult meg, valamint egy 5.000 m2 területű tározó tó is kialakításra került, amely az elvezetett csapadékvíz tározása alkalmas.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.