Kezdőlap Fejlesztés TOP-2.1.3-16-BK1 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK –PROJEKTZÁRÁS

TOP-2.1.3-16-BK1 – TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK –PROJEKTZÁRÁS

„Bátya Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, TOP-2.1.3-16 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK felhívásra „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Bátya község területén” címmel (projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00051). A projekt keretében 130 000 000 Ft vissza nem térítendő európai uniós forrásból a fő cél, a település környezeti állapotának javítása ” Jelen projekt Bátya belterületén lévő Táncsics Mihály, Bercsényi (az 51. sz. főúttól számított délkeleti szakasza), Attila, Mikes Kelemen, Kálvária (Rákóczi utcától északra eső szakasza) és a Mészáros Lázár (Rákóczi utcától északra eső szakasza) utcák csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukcióját foglalta magába.
A projekt révén Bátya Község csapadékvíz elvezető hálózatához kapcsolódó fejlesztések IV. üteme történt meg, összesen 2 401 méter csapadék csatorna kiépítésével.
A projekt célja az ár- belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentése a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítésével, összehangolt fejlesztésen keresztül volt.
A projekt megvalósításának közvetlen eredménye, hogy Bátya Község lakossága a támogatott nvízgazdálkodási fejlesztés révén mentesített lett a bel- és csapadékvíz károkozástól.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.